Domein
Categorie

CBS rapport ‘Regionale economie 2013

Lichte krimp Utrechtse economie 2013

Het Centraal Bureau van Statistiek heeft het rapport ‘De regionale economie 2013’ gepubliceerd, met daarin cijfers over de economische ontwikkeling, productiestructuur, investeringen en arbeidsmarkt per provincie. Hoe ging het in 2013 met de Utrechtse economie?

De Utrechtse economie is in 2013 met 0,8% gekrompen. De totale Nederlandse economie is in 2013 ook licht gekrompen met 0,7%. Hierbij was ook sprake van een stijging ten opzichte van een jaar eerder (-1,2%).

De economie kromp in 2013 het sterkst in de provincie Overijssel, met maar liefst 1,4%. Ook in Drenthe kromp de economie met 1,2% sterk. Als de groeicijfers over de voorbije paar jaar worden vergeleken met het bpp per hoofd, dan vallen een aantal ontwikkelingen op.

De provincie Drenthe deed het in de periode 2011–2013 het slechtst. Van de meest welvarende provincies deden Noord-Brabant en Noord-Holland het goed en behielden dus hun positie. De eveneens welvarende provincies Utrecht en Zuid-Holland presteerden juist beneden hun positie.

Ga naar de interactieve infographic om de regionale economie in Nederland in 2011, 2012 en 2013 te bekijken.

COROP-plus gebieden Utrecht

Uit de analyse van economische groeicijfers per COROP-plus gebied valt op dat de economie in de regio Utrecht-West in de periode 2011-2012 sterk gekrompen is. Deze krimp hangt echter samen met een gemeentelijke herindeling, waardoor Breukelen en Loenen zijn overgegaan van regio West-Utrecht naar Stadsgewest Utrecht. De krimp in West-Utrecht is hierdoor geflatteerd. De groei in Stadsgewest Utrecht ook enigszins, maar omdat dit een economisch veel belangrijker gebied is, is het effect hier kleiner.

Van de vier grote steden inclusief omringende gemeenten deed het stadsgewest Utrecht het in 2013 het minst slecht. De economie kromp hier met 0,6 procent, iets minder dan het landelijk gemiddelde. Ook over de hele periode 2011–2013 deed stadsgewest Utrecht het met een groei van 0,8 procent het best.

Ga naar de interactieve infographic om de regionale economie in provincie Utrecht in 2011, 2012 en 2013 te bekijken.

Werkeloosheidsontwikkeling

Ook de werkloosheidsontwikkeling verschilt sterk per provincie. In Flevoland is de werkloosheid verreweg het hoogst. Ook Groningen, Friesland en Zuid-Holland kampen met een relatief hoge werkloosheid. De werkgelegenheid liep in alle provincies terug. Het sterkst was de teruggang in Utrecht en Overijssel, en juist het minst in Flevoland.

In de vier grote steden daalde de werkgelegenheid met 0,4 à 0,5 procentpunt sneller dan het landelijke gemiddelde. Van de vier grote steden lag de werkloosheid in 2013 verreweg het hoogst in Rotterdam en omstreken: ruim 11 procent van de beroepsbevolking in het Rijmondgebied was werkloos. De werkloosheid is hier gedurende de crisisperiode ook het sterkst gestegen (0,6%). Het minst steeg de werkloosheid in het Stadsgewest Utrecht. De werkloosheid lag hier in 2013 met 8,2 procent dan ook het laagst van de vier grote steden.

Naar de hele CBS monitor Regionale Economie 2013

Redactie EBU

Heeft u vragen of een initiatief? Neem contact met ons op.

030 - 238 28 58 030 - 238 28 58