Domein

CBS: Regionaal economische kengetallen

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en een aantal regio’s heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een aantal tabellen met regionaal economische gegevens gebundeld tot een set regionaal economische kengetallen over thema’s als; bedrijvendemografie, arbeidsmarkt, internationale handel, innovatie en R&D. Er zitten zowel Statlinetabellen in als maatwerktabellen en ook RVO heeft een aantal tabellen geleverd. In december wordt de set uitgebreid met omzetcijfers naar regio. Ook worden visualisaties ontwikkeld om deze regionale informatie in een dashboard te kunnen bekijken.  

Klik hier voor de tabbellen

 

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.