Domein
Thema
  • Circulaire economie
Initiatief
Categorie

Circulair beton

Door gezamenlijke inspanningen van NMU, EBU en Bonder Recycling is overeenstemming bereikt over circulair gebruik van beton voor het nieuwe RIVM gebouw. Een mooi voorbeeld en opsteker voor de regionale circulaire economie.

Hoe ziet de cirkel eruit

De firma Dusseldorp heeft in opdracht van StructonHurksHeijmans het voormalig Wentgebouw op de Uithof gesloopt. Dankzij de nieuwe overeenstemming faciliteert Bonder Recycling vervolgens de opslag van het betongranulaat. De Van Nieuwpoort Groep zal hier nieuw, hoogwaardig beton van maken. Van Nieuwpoort zal tussen de 20.000 en 30.000m3 beton leveren aan StructonHurksHeijmans, dat gebruikt gaat worden voor de fundering en boorpalen van het nieuwe RIVM gebouw.

Dit is precies waar circulair inkopen om draait. Bovendien zijn er weinig transporten nodig in deze kringloop, omdat er met allemaal Utrechtse partijen wordt gewerkt.

Dirk Bonder van Bonder Recycling: “Dit is een mooie opsteker. Bonder Recycling en Dusseldorp hebben circulair bouwen, hergebruik van materialen, hoog in het vaandel staan. De toepassing in de bouw van het nieuwe RIVM-gebouw is dan ook een mooi voorbeeld en een opsteker voor de circulaire ambities.”

Regionale commitment

Economic Board Utrecht en partners werken aan commitment van bestuurders op een regionale ambitie voor hoogwaardig hergebruik van bouwmaterialen. Om te kunnen versnellen is het nodig dat er een regionale ambitie wordt uitgesproken, met bijbehorend beleid. Een van de instrumenten om de ambitie op hergebruik van bouwmaterialen te bereiken, is circulair inkopen. Het regionaal convenant streeft naar 10% circulair inkopen in 2020. Bonder: “Voor bedrijven is het noodzaak om een eenduidige visie te kunnen volgen. Als de overheid daad bij het woord voegt en circulair inkopen als functionele eis geeft, is dat een stimulans voor het bedrijfsleven om te innoveren en de business case rond te krijgen. Eigenlijk moeten bouwmaterialen altijd worden hergebruikt, mits beschikbaar en kwalitatief gelijkwaardig.”

Opdrachtgevers als NS, Prorail, UMCU, ASR, RHDV, provincie Utrecht, gemeente Utrecht, Amersfoort en Woerden maken al werk van circulair inkopen. “Dit is een sterk signaal van de regio Utrecht. Hiermee laten we zien: ‘Wij doen dit gewoon’. De regio Utrecht toont zich hiermee als koploper”, aldus Bonder.

Uw beton ook hoogwaardig hergebruiken? Mail Dirk Bonder, via dj.bonder@bonder-recycling.nl.

Ook werk maken van circulair inkopen, geïnteresseerd in marktconsultaties of onderschrijft u het belang van een regionale ambitie voor hergebruik en wilt u meewerken aan de ontwikkeling van het juiste instrumentarium? Mail Irene ten Dam, domeinmanager Groen, irene.tendam@economicboardutrecht.nl

Redactie EBU

Heeft u vragen of een initiatief? Neem contact met ons op.

030 - 238 28 58 030 - 238 28 58