Domein
Thema
  • Circulaire economie
Categorie

Circulaire markt van € 180 mln: tijd voor verdienmodellen

Circulaire verdienmodellen en de rol van gemeenten

Circulair bouwen en demonteren biedt enorme kansen als het gaat om milieu en werkgelegenheid. Uit een rapport van TNO blijkt dat het circulair potentieel in de provincie Utrecht € 180 mln bedraagt en kan leiden tot 1500 arbeidsplaatsen. In het kader van de week van de circulaire economie presenteerden Topstukken, gemeente Amersfoort en Economic Board Utrecht maandag 23 januari twee onderzoeken aan wethouder Menno Tigelaar, over circulaire verdienmodellen en wat dit kan betekenen voor de rol van gemeente Amersfoort als het gaat om bevorderen van circulair bouwen en slopen.

Het Utrechtse cirkelregio programma bouwt aan de transitie van een lineaire economie richting een circulaire economie. Een van de manieren om nu concreet tot circulaire (ver-)bouwprojecten te komen, is de Community of Practice Circulair (ver)bouwen (CoP Circulair (ver)bouwen), die in het voorjaar van start gaat. Bedoeld voor opdrachtgevers met een bouwopgave die zij zo circulair mogelijk willen aanpakken. In vier sessies van een dag worden zij op weg geholpen met kennis, kunde en ervaring. De CoP Circulair (ver)bouwen is nu open voor inschrijving.

Verkenning verdienmodellen Circulaire bouw & demontage 

Voor 2017 is de ambitie van Cirkelregio Utrecht om tien grote circulaire bouw/demontage projecten te starten in de regio. Om tot versnelling te komen is echter meer inzicht nodig in de mogelijkheden als het gaat om circulaire verdienmodellen. In het kader hiervan heeft Bregje de Rijk, stagiaire bij de EBU, een verkenning uitgevoerd naar de kansen en behoeftes onder bouw- en demontagebedrijven in de regio Utrecht. Waar zien bedrijven kansen als het gaat om circulaire verdienmodellen en welke belemmeringen komen zij daarbij tegen?

De weg naar circulaire verdienmodellen biedt kansen, maar bestaat momenteel toch zeker ook nog uit veel belemmeringen. Er blijkt veel behoefte te zijn aan begrijpelijke informatie en dat begint met de definitie van circulaire bouw & demontage (wat in feite neerkomt op zoveel mogelijk materialen hoogwaardig hergebruiken). Ook is er behoefte aan voorbeeldprojecten: hoe meer, hoe beter. Een samenvatting en het hele onderzoek is te downloaden in de onderzoeksbibliotheek van EBU Research.

Rol gemeente Amersfoort

Geert ten Klooster heeft als stagiair bij Topstukken in opdracht van de gemeente Amersfoort onderzocht welke rol de gemeente hierin kan innemen en hoe het bedrijfsleven hier tegenaan kijkt. Met gezonde circulaire businessmodellen is er idealiter geen rol meer nodig voor de gemeente, maar voordat het zover is, kan de gemeente zeker een rol innemen als aanjager en facilitator. De resultaten van het onderzoek van Ten Klooster pleiten voor een gecombineerde rol voor de gemeente Amersfoort, te beginnen met het creëren van bewustwording en het in kaart brengen van de bouw- en demontageopdrachten in de regio. Een samenvatting en het hele onderzoek is te downloaden in de onderzoeksbibliotheek van EBU Research.

Een van de manieren om vanuit gemeentes circulair bouwen te stimuleren, is vanuit wet- en regelgeving. Zo stemde donderdag 8 december een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad in met een motie om circulair bouwen de norm te maken voor Utrecht. Welke gemeente volgt?

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256