Domein
Thema
  • Circulaire economie
Categorie

Circulaire tegels voor buitenruimten

De meest circulaire tegels zijn sinds een paar maanden in productie genomen door de Utrechtse Studio Wae. Het idee achter het bedrijf is om urban mining te stimuleren, dus: het oogsten van grondstoffen uit sloopprojecten in plaats van het winnen van nieuwe grondstoffen . “Voor veel materiaal wordt de aarde nog geroofd. Dat is zonde en helemaal niet nodig”, zegt  Tynke van den Heuvel, die Studio Wae oprichtte. Als schroothandelaar in het bedrijf van haar vader, zag ze al jaren geleden dat er nog veel restmateriaal niet gerecycled werd. Tijd om daar vanuit Utrecht verandering in te brengen.

Tot 80% hergebruik

Van den Heuvel: “Er bestaan nog geen andere betontegels die zo circulair zijn. Er zitten in deze tegels veel meer gerecyclede grondstoffen. Meestal bevatten circulaire tegels 30% hergebruikt materiaal, maar bij ons is dat 65%: 30% beton en 35% glas”. En dit is nog geen eindstation voor Van den Heuvel. Ze wil verder innoveren tot 80% gerecycled materiaal in de tegels, zonder een concessie te doen in de kwaliteit van het beton en het liefst tegen dezelfde kostprijs als nieuw beton.

Tegels met aandacht voor design en groen

Van den Heuvel wilde laten zien dat circulair niet stoffig is. “Het ontwerp van de Circular Concrete Cityscapes is geïnspireerd op het werk van  M.C. Esher. Maar er kunnen ook eenvoudige standaard vormen geproduceerd worden in deze circulaire receptuur  , die op grote schaal kunnen worden toegepast, bijvoorbeeld door gemeentes en projectontwikkelaars in openbare ruimten”.

Tegels hoeven niet haaks te staan op plannen van gemeentes om minder verharding en meer groen in de openbare ruimte te krijgen. Van den Heuvel: “De tegels grijpen in elkaar, er is geen opsluitband nodig. Zo hoef je alleen dat te verharden wat nodig is. Je kunt ook tegels weglaten, en deze ruimten opvullen met olivijn, grind of groen zo creëer je je eigen waterreservoir of wadi.  Bij het Hof van Cartesius is goed te zien hoe de water passerende tegels eruit zien. Daar ligt zo’n 100m2 aan circulaire tegels.

Closed loop

Van den Heuvel vindt het belangrijk om geen rommel te gebruiken, maar echt hoogwaardige basisstoffen voor haar tegels. Ze heeft er het volste vertrouwen in dat de tegels duurzaam zijn: “Ik heb met mijn producent een overeenkomst gesloten, dat de tegels weer terug genomen worden als een project ten einde is. Het zijn klasse A grondstoffen, en kunnen daarom weer gerecycled worden tot de basis waarmee De Studio weer mooie nieuwe sierbestrating kan laten maken. Zo is er een echte closed loop”. Er, zal altijd een markt zijn voor deze grondstoffen, volgens Van den Heuvel. “Grondstoffen worden steeds schaarser en nemen steeds verder in waarde toe. De grondstoffen van de tegels zullen dus zeker worden hergebruikt”.

Vervolg

Klaar is van den Heuvel nog lang niet. Naast het verhogen van het percentage hergebruikt materiaal in de tegels wil ze de collectie uitbreiden. Met het ultieme doel om circulair ondernemen in versnelling te zetten.. “Ik heb voor de tegels duurzaamheidslabel A gekregen van NL Greenlabel. Dat is het hoogst haalbare label als het gaat om duurzaamheid in buitenruimtes. De grote sierbestrating producenten willen  natuurlijk niet achterblijven en zo hoop ik op een versnelde  ontwikkeling in de circulaire footprint vanuit Utrecht”.

Op 15 mei vertelt van den Heuvel tijdens Circulaire Economie Booster Utrecht over haar haar trip van een ontwerp naar een Circulair product met Duurzaamheidslabel A in professionele productie. De tegels zijn te zien tijdens Provada begin juni, de Dag van de openbare ruimte eind september en tijdens Building Holland op 17 april.

EBU Blikvangers

De regio Utrecht kent vele mooie, inspirerende initiatieven die bijdragen aan een groene, gezonde en slimme regio (Healthy Urban Living). Onder de noemer EBU Blikvangers delen wij graag deze (succes-) verhalen. Bent of kent u een blikvanger? Mail dan naar info@economicboardutrecht.nl. Bekijk meer blikvangers op de

Healthy Urban Living initiatievenkaart

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256