Categorie

Concurrentiepositie regio Utrecht vanuit mondiaal, Europees en Tristate City perspectief

De regio Utrecht heeft een aantal bijzondere kwaliteiten en is daarmee aantrekkelijk voor bedrijven en talenten uit het buitenland. Door gebrek aan samenwerking binnen de regio en een gebrek aan gezamenlijke profilering in het buitenland laten we echter kansen liggen. Het tempo van de regionale samenwerking in het internationale economische domein mag verder worden opgevoerd. Dit is de belangrijkste conclusie van de conferentie ‘concurrentiepositie regio Utrecht in internationaal perspectief’ die donderdag 12 mei werd gehouden in het Provinciehuis van Utrecht.

In het plenaire deel van de conferentie lichtten Prof. Greg Clark (Urbanist, Global Advisor on Cities), Lewis Dijkstra (Deputy Head of Economic Analysis in the DG for Regional And Urban Policy of the EC) en Peter Savelberg (Urban Innovator) de concurrentiepositie van de regio Utrecht toe vanuit mondiaal, Europees en Tristate City perspectief. Gemene deler: op dit moment worden de kwalitatief hoogwaardige proposities uit onze regio niet goed gezien door investeerders. Datzelfde geldt overigens voor proposities uit andere grote regio’s in Nederland. Slimme samenwerking binnen en buiten de regio, en zelfs met delen van België en Duitsland (Tristate marketing model) is het devies. Door het creëren van een groter podium kunnen de afzonderlijke kwaliteiten beter geëtaleerd worden, alles met behoud van de identiteit van de verschillende steden.   

Aansluitend aan de keynotes werd in verschillende workshops verder gediscussieerd over zaken als branding, internationaal talent, internationale acquisitie en het belang van research en rankings. Op de uitkomsten uit deze sessies werd tijdens de plenaire slotsessie gereflecteerd door leden van de EBU Stuurgroep Internationalisering. De stuurgroep bestaat uit Yvonne Kemmerling (wethouder economische zaken Amersfoort), Albert Hutschemaekers (directeur werken aan werk, gemeente Utrecht), Pim van den Berg (gedeputeerde economische zaken, provincie Utrecht), Richard Kraan (partner PWC) en Mark Hameleers (regio ambassadeur Noord-West, min. van EZ). Zij kwamen tot de conclusie dat de in EBU verband ingezette lijn om de kwaliteit van onze vestigingsregio te verbeteren en om onze inspanningen op het terrein van de internationale acquisitie te professionaliseren gevalideerd de juiste is, maar dat er nog wel een schep bovenop mag.

De Statenzaal van het Provinciehuis was goed gevuld met geïnteresseerden van overheden, bedrijven en kennisinstellingen, van binnen en buiten de regio Utrecht. Bijzonder was de aanwezigheid van een grote groep internationale studenten van de Universiteit Utrecht, die het plenaire deel van de bijeenkomst bijwoonden voor de presentaties van Greg Clark, Lewis Dijkstra en Peter Savelberg. 

Jaap Breugem

Jaap Breugem is domeinmanager Internationalisering bij Economic Board Utrecht.

06-40398931 06-40398931