Domein

Conjunctuurenquête Utrecht: arbeidsmarkt vormt steeds grotere belemmering

Utrechtse ondernemers stellen hun toekomstverwachtingen iets naar beneden bij, blijkt uit de regionale resultaten van de meest recente Conjunctuurenquête (CBS, VNO-NCW, MKB Nederland, KvK en EIB). Per saldo zijn er nu 6% meer ondernemers die omzetgroei verwachten dan ondernemers die rekening houden met dalende omzet. In het laatste kwartaal van 2016 was nog 27%. Het aantal ondernemers dat toch rekening houdt met omzetdaling is verdubbeld van 9 naar 18%, terwijl het aantal ondernemers dat rekent op omzetstijging daalde van 36 naar 24%. Ten opzichte van de landelijke resultaten valt op dat Utrechtse ondernemers pessimistischer zijn over de arbeidsmarkt: 11% van de Utrechtse ondernemers ziet het tekort aan arbeidskrachten als belemmering voor groei, tegen 9% landelijk. Zowel in Utrecht als landelijk wordt de arbeidsmarkt inmiddels als een groter probleem beschouwd dan beschikbaarheid van financieel kapitaal. Overigens voorziet 57% van de ondernemers geen belemmeringen voor groei.

Bekijk hier de grote weergave van de online interactieve factsheets

 

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.