Domein

Conjunctuurenquête Utrecht: arbeidsmarkt vormt steeds grotere belemmering

Utrechtse ondernemers stellen hun toekomstverwachtingen iets naar beneden bij, blijkt uit de regionale resultaten van de meest recente Conjunctuurenquête (CBS, VNO-NCW, MKB Nederland, KvK en EIB). Per saldo zijn er nu 6% meer ondernemers die omzetgroei verwachten dan ondernemers die rekening houden met dalende omzet. In het laatste kwartaal van 2016 was nog 27%. Het aantal ondernemers dat toch rekening houdt met omzetdaling is verdubbeld van 9 naar 18%, terwijl het aantal ondernemers dat rekent op omzetstijging daalde van 36 naar 24%. Ten opzichte van de landelijke resultaten valt op dat Utrechtse ondernemers pessimistischer zijn over de arbeidsmarkt: 11% van de Utrechtse ondernemers ziet het tekort aan arbeidskrachten als belemmering voor groei, tegen 9% landelijk. Zowel in Utrecht als landelijk wordt de arbeidsmarkt inmiddels als een groter probleem beschouwd dan beschikbaarheid van financieel kapitaal. Overigens voorziet 57% van de ondernemers geen belemmeringen voor groei.

Bekijk hier de grote weergave van de online interactieve factsheets

 

Monique Goddijn-Roso

Monique Goddijn-Roso is onderzoekscoördinator EBU Research.

06-33679242 06-33679242