Domein
Thema
  • Circulaire economie
Initiatief
Categorie

Convenant Circulair Inkopen Utrecht

Overheden kopen jaarlijks aan miljarden in. In de regio Utrecht streven overheden er naar om vanuit hun taakstelling zoveel mogelijk circulair ondernemerschap te stimuleren. Daarom is samen met de EBU de ambitie geformuleerd om in 2020 minimaal 10% circulair in te kopen.  Hiervoor is op 7 maart 2014 de overeenkomst Circulair Inkopen Utrecht ondertekend.

Download de overeenkomst Circulair Inkopen

Meer weten? Neem dan contact op met Irene ten Dam.