Domein
Categorie

COPD-longaanval app kan longaanvallen voorkomen en schade beperken

Na vele jaren wetenschappelijk onderzoek in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) heeft Jaap Trappenburg samen met promovenda Yvonne Korpershoek een app weten te ontwikkelen voor mensen met COPD. Het is een app om zogenaamde longaanvallen eerder te signaleren, te voorkomen en als ze toch ontstaan: sneller te laten verdwijnen. Ze wonnen er de Eureka Mega Challenge mee en over niet al te lange tijd kunnen patiënten er ook daadwerkelijk mee aan de slag.

Longaanvallen: veel impact op de patiënt en ook duur

Longaanvallen hebben voor zowel voor mensen met COPD als de maatschappij veel impact. Allereerst is het voor de patiënten erg vervelend. Er is sprake van benauwdheid en hoesten. Het is zaak snel te handelen, omdat er schade aan de longen kan ontstaan en er risico is op ziekenhuisopname. Trappenburg: “Een longaanval is ook een duur event, omdat het veel medisch handelen vergt wanneer niet adequaat of niet op tijd wordt ingegrepen. Het goede nieuws is dat de longaanvallen grotendeels voorkomen kunnen worden of als ze toch ontstaan kan de ernst ervan beperkt worden. Maar dan moeten de aanvallen wel vroegtijdig worden gedetecteerd en de patiënten moeten wel de juiste informatie in handen hebben om tijdig te kunnen handelen. Het draait eigenlijk vooral om nieuwe vaardigheden, want met informatie alleen ben je er nog niet”.

Zelfmanagement met mobiele technologie naar een hoger plan

Dat Trappenburg zich richt op zelfmanagement is geen verrassing; hij richtte namelijk eerder Uzelf op, dat zelfmanagement en zelfzorg in de regio Utrecht stimuleert. “Onze focus bij het UMCU in dit traject is het onderzoeken wat de rol van patiënten is in het zelf managen van een longaanval. Het gaat erom dat de patiënt zelf de longaanvallen herkent, anticipeert en zo de aanval voorkomt of beperkt. Daarvoor is al een analoog instrument: het COPD-actieplan, een papieren kaart. Dat is uitgebreid getoetst en op dit moment de standaard in Nederland. Wij onderzochten hoe mobiele technologie in staat is dit naar een hoger niveau te tillen. Het is dus zeker geen kwestie van even het bestaande middel digitaal maken. Dat gebeurt helaas nog wel eens, omdat het een aantrekkelijk innovatieveld is voor e-health entrepreneurs. Zij slaan echter de jaren aan onderzoek en kennisopbouw over en de vraag is of patiënten daarmee echt geholpen zijn”.

Niet snel, maar wel met bruikbaar resultaat

De onderzoekers van het UMCU kiezen dus niet voor een snelle route, maar een app die daadwerkelijk gebruikt kan worden door patiënten is zeker het doel en al in zicht. Trappenburg zegt daarover: “We hebben nu een modulair platform, dat zich aanpast aan de vaardigheden die de patiënt al heeft en ontwikkelt. De app zorgt voor een slimmere, geactiveerdere en gezondere patiënt die steeds beter zelf kan herkennen, anticiperen en voorkomen. Er is echt goed gekeken naar de fit met de capaciteiten, digitale vaardigheden en wensen van de patiënt. We hebben dat samen met een ontwerpbureau (PANTON) en een app-ontwikkelaar (Inspire) uit Utrecht gedaan. Na de zomer moet er een Minimal Viable Product (MVP) liggen van wat ik graag een co-piloot in je broekzak noem, die je didactische prikkels geeft”.

Hoe verder?

Een mooie vraag is nog hoe en door wie het product verder op de markt gebracht word. Gaan de huidige betrokkenen commercieel aan de slag, wordt het een startup of wordt het product overgenomen door een bestaande partij? Wordt het een op zichzelf staande applicatie of wordt het op module niveau te licenseren? De fit met de patiënt en het zorgsysteem zijn daarbij ook belangrijk.

Hoe het ook verder gaat, Trappenburg ziet de toekomst rooskleurig: “De markt is groot genoeg en de maatschappelijke impact is evident. Er zijn andere oplossingen, maar die maken geen gebruik van de kracht van de patiënt zelf, het zijn geen zelfmanagementoplossingen. Sterker nog: veel oplossingen ondermijnen het zelfmanagement van de patiënt door de patiënt op een afstand in de gaten te houden en instructies te geven. De patiënt wordt daar niet slimmer, geactiveerde of bewuster van. Wij hopen dat met de app wel voor elkaar te krijgen en het probleem van longaanvallen voor de patiënt te verkleinen en de kosten van de zorg te verlagen”.

EBU Blikvangers

De regio Utrecht kent vele mooie, inspirerende initiatieven die bijdragen aan een groene, gezonde en slimme regio. Onder de noemer EBU Blikvangers delen wij graag deze (succes-) verhalen. Bent of kent u een blikvanger? Mail dan naar info@economicboardutrecht.nl. Bekijk meer blikvangers op de Gezond stedelijk leven initiatievenkaart. 

Gezond stedelijk leven initiatievenkaart

Jelle van der Weijde

Jelle van der Weijde is domeinmanager Gezond bij Economic Board Utrecht

06-47556548 06-47556548