Categorieën

Coronapodcast: concrete hulp voor ondernemers

Donderdag 9 april sprak projectleider Gert Jan Jansen op de Haar op New Business Radio over de Utrecht Region Economische Corona Alliantie (URECA). Zijn advies: “Wanhoop niet en zoek ook actief naar steun van anderen!”  Daarbij laat hij ook weten: “Ons primaire doel is de ondernemer uit de regio Utrecht te helpen”.

Luister het interview terug in deze podcast

 

Bestaande regelingen niet voor alle ondernemers

Ondernemers lopen in de huidige crisis tegen verschillende zaken aan. Deels bieden regelingen vanuit de Rijksoverheid en regionale regelingen een oplossing. Maar wat als zij uitdagingen of problemen ervaren, die de markt niet zelf kan oplossen? Of als de bestaande regelingen niet van toepassing blijken? Ondernemers kunnen in zo’n geval bij URECA terecht. De alliantie bekijkt dan of er maatwerk kan worden geboden.

URECA koppelt terug vanuit de praktijk

Maatwerk voor ondernemers is een onderdeel van het aanbod van URECA. Daarnaast zorgt de alliantie voor terugkoppeling naar de provincie over bestaande – meestal snel uit de grond gestampte- regelingen. Jansen op de Haar:

Dat zul je toch echt uit de praktijk moeten halen. Je zult te luister moeten bij de ondernemer om te snappen waarom een regeling voor bepaalde ondernemers niet werkt. En dan neem je trends waar. Daar kunnen we veel van leren”. 

Wanneer veel signalen worden opgevangen dat ondernemers met een bepaalde regeling niet uit de voeten kunnen, wordt bekeken hoe de regeling eventueel kan worden doorontwikkeld om beter aan te sluiten bij de ondernemerspraktijk.

9 miljoen voor Utrecht

Er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar het stapelen van regelingen voor ondernemers, geeft  Jansen op de Haar aan. Door goed te luisteren naar de ondernemers probeert URECA als klankbord én met de kennis van alle regelingen ondernemers te helpen. Een voorbeeld:

Het rijk heeft aangekondigd dat er 100 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor innovaties en om jonge bedrijven te helpen.  Dat betekent voor Utrecht een bedrag van negen miljoen. Dat kan, zeker als het een onderdeel is van een financieringsvorm, net het verschil maken tussen wel en niet door kunnen”.  

Daadwerkelijk antwoord op uw vraag

De alliantie brengt vraag en aanbod op een gestructureerde manier bij elkaar. Ondernemers stellen vragen en krijgen daar ook daadwerkelijk antwoord op. Vanuit een alliantie, waarin brede expertise vertegenwoordigd is. Tips die Jansen op de Haar, zelf ook ondernemer, alvast geeft:

Kijk goed naar je eigen onderneming. Snij al het vet eruit, kijk goed naar wat echt nodig is en waar je zonder kunt. En vooral ook: raak niet in paniek. Wanhoop niet en zoek ook actief naar steun van anderen, juist ook buiten je eigen bedrijf! Wij staan ervoor open. Kom met vragen naar ons toe!”

Lossen bestaande regelingen het niet op voor u?

Loopt u als ondernemer tegen problemen aan, waarvoor de markt en/of bestaande regelingen geen soelaas bieden? Neem contact op met URECA, zodat we samen kunnen bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Klik hier om de podcast via Spotify te luisteren

Over de Utrecht Region Economische Corona Alliantie (URECA)

URECA is een samenwerking tussen een veelheid aan (regionale) partners. Het initiatief om te komen tot gerichte hulp aan ondernemers in deze tijden van corona komt van een aantal bedrijven uit de regio. Het gaat hierbij om aanvullende acties, in aansluiting op het landelijke en regionaal bestaande areaal aan steunmaatregelen.

In de Alliantie wordt nu samengewerkt door Rabobanken in Midden Nederland, PWC, DHM Group, StartupUtrecht, VNO-NCW Midden, MKB Midden Nederland, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) regio Utrecht (i.o.), gemeenten uit de regio Utrecht, gemeente Hilversum, provincie Utrecht, Utrecht Marketing en Economic Board Utrecht. Kunt u met uw organisatie een nuttige bijdrage leveren? Neem dan contact met ons op. U bent van harte welkom om aan te sluiten.

We spannen ons in om u zo goed mogelijk van dienst te zijn de komende tijd. Een proces waarin we van elkaar kunnen blijven leren. Laten we schouder aan schouder staan om hier doorheen te komen. Om samen verder te kunnen werken aan een Groene, Gezonde en Slimme regio, ook ná corona.

Lees meer over URECA

Redactie EBU

Heeft u vragen of een initiatief? Neem contact met ons op.

030 - 238 28 58 030 - 238 28 58