Domein
Thema
  • Circulaire economie
Categorie

De circulaire ambities van Groenendijk Bedrijfskleding

Aandacht voor de omgeving is vanzelfsprekend voor Groenendijk Bedrijfskleding. Met haar producten en processen wil het Woerdense bedrijf koploper zijn als gaat om duurzaamheid en circulariteit. Die ambitie krijgt gestalte door een pragmatische aanpak.

Groenendijk Bedrijfskleding verzorgt zowel ontwerp, productie als inname van gebruikte kleding. Het bedrijf is marktleider in uniformen en corporate fashion. De duurzame inspanningen vallen uiteen in drie elementen, aldus directeur Marien Groenendijk. “Allereerst het sociale deel. We zijn een van de eerste ondertekenaars van een convenant dat de sociale omstandigheden in fabrieken moet verbeteren en borgen.” Tweede element is de verduurzaming van materialen. “Waar mogelijk worden gerecyclede grondstoffen zoals polyester en katoen gebruikt, bij voorkeur biologische varianten.”

Alle schakels participeren

Derde speerpunt is het produceren van volledig circulaire kleding. “Dat vereist monostromen, bijvoorbeeld een product dat uitsluitend uit polyester bestaat. Ook moeten alle materialen hetzelfde smeltpunt hebben. Door verhitting kan kleding dan volledig omgezet worden in herbruikbaar granulaat.”

Om te komen tot een circulair product moet de hele keten meedoen. Groenendijk is initiatiefnemer van een Europees onderzoeksprogramma waarin alle schakels participeren. “Acht partijen, van polyesterproductie tot en met inname van kleding. Centrale vraag: welke belemmeringen zijn er voor een volledig circulair product? Zo zorgt een membraan dat kleding waterdicht maakt voor een ander smeltpunt. En als schilderskleding onder de verf zit, heeft dat impact op het recyclingproces.” Tests in de productieomgeving zijn cruciaal. “Wat wetenschappelijk haalbaar lijkt, kan in de praktijk op grote belemmeringen stuiten.”

All the way

Bij de eigen collectie heeft Groenendijk de keuze voor circulaire producten – en een eventuele meerinvestering – in eigen hand. “Bij kleding in opdracht heeft de klant het laatste woord. Gelukkig weegt duurzaamheid steeds zwaarder bij aanbestedingen.” Uit circulair oogpunt is hergebruik in exact dezelfde vorm optimaal. “Soms wordt kleding maar een paar weken gedragen en is na controle en reiniging prima opnieuw bruikbaar. Voor de gemeente Amsterdam hebben wij hiervoor een volautomatisch systeem ontwikkeld. Dit levert de klant een forse besparing op én is voor ons een rendabel proces.” Er is dus een sluitende businesscase. “Dat is een voorwaarde voor een duurzaam circulair traject.” Andere les: Als de ambities te groot zijn, is de kans dat je vastloopt aanzienlijk. “Daarom stellen wij klanten voor om samen een voorbeeldproject te starten. Goed voorbeeld is een opzichtersjas voor de NS waarmee we circulair all the way gaan. Zo doen we ervaring op en blijft de investering te overzien. Door telkens kleine stappen te zetten, kom je uiteindelijk tot maximaal circulair resultaat.”

Verrassend hergebruik

Door de groei verhuisde Groenendijk naar een deel van een bestaand hallencomplex in Woerden. Dat is zo duurzaam en circulair mogelijk gerenoveerd. “Het lukte verrassend vaak om oude elementen opnieuw te gebruiken. Bestaande kozijnen zijn gewrapt en voldoen daardoor prima. Isolatiemateriaal uit ons vorige pand is opnieuw toegepast. En overbodige binnenkozijnen vormen nu een tussenwand. Zaken waarvoor we zelf geen nieuwe bestemming konden vinden, krijgen elders een tweede leven.”

EBU Blikvangers

De regio Utrecht kent vele mooie, inspirerende initiatieven die bijdragen aan een groene, gezonde en slimme regio. Onder de noemer EBU Blikvangers delen wij graag deze (succes-) verhalen. Bent of kent u een blikvanger? Mail dan naar research@economicboardutrecht.nl. Bekijk meer blikvangers op de Gezond stedelijk leven initiatievenkaart. 

Gezond Stedelijk Leven initiatievenkaart

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256