Domein
Categorie

De regio als vliegwiel voor groen economisch herstel

Foto: Modulo Milieustraten

Iedereen praat tegenwoordig over circulair bouwen. Maar wordt het ook echt geadopteerd en door wie dan? Het Green Recovery Statement kan helpen om bewezen concepten in de bouw op te schalen, daar geloof ik in. Juist nu, door samen op te trekken, kunnen we de transitie van een lineaire naar circulaire economie versnellen”. Dat zegt Ron van Ommeren, oprichter van Modulo Milieustraten, de specialist in modulair en circulair bouwen van milieustraten, grondstoffen- en circulaire ambachtscentra en KCA-depots.

Modulo tekende met bijna 300 andere bedrijven een Green Recovery Statement. Deze verklaring bevat een dringende oproep aan de overheid om duurzaamheid en inclusiviteit centraal te stellen bij de coronaherstelplannen.

Afval is in beweging en vraagt om flexibel bouwen

Van Ommeren werd zelf ook geraakt voor covid-19. Binnen zijn gezin en in zijn bedrijf; het team van zo’n 10 man werkt nu vanuit huis. “Toch gaat alles door. Wij doen eigenlijk al twaalf jaar waar dit statement voor staat: flexibiliteit en circulariteit in de bouw brengen.  Dat is voor ons heel logisch. Afval is namelijk in beweging. Door wetgeving, fusies van gemeenten en veranderende visies op afval en circulariteit bijvoorbeeld. Door flexibel te bouwen worden duurzame milieustraten gebouwd die na verloop van tijd weer kunnen worden aangepast, uitgebouwd, verplaatst en hergebruikt”.

Niet alleen om de poen

Circulair bouwen van milieustraten kan gemeenten veel geld schelen. Maar dat is niet de enige overweging die telt. Van Ommeren ziet onder de gevestigde partijen in de bouw en afval een traditionele opvatting, die vooral draait om initiële kostprijs en afschrijvingen. “Maar daar gaat het niet alleen om! Het is niet allemaal poen gerelateerd. Er zijn ook andere waarden, bijvoorbeeld sociale waarden. We kunnen in Nederland het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verder optimaliseren. En door milieustraten modern circulair te bouwen wordt het aantrekkelijker voor mensen om spullen te brengen. De mindset van de burger kan erdoor veranderen, zodat mensen vaker kiezen voor afgifte voor hergebruik in plaats van storten in de container voor de verbrandingsoven. Dit komt het afvalpatroon van de gemeente ten goede én bespaart de gemeente veel geld. Denk aan verbrandingskosten”.

Ondernemers en implementaties als belangrijke schakels

Er zijn veel mooie plannen en initiatieven als het gaat om circulair bouwen, maar vaak blijft het bij kennis en het delen van kennis. Kennis delen is natuurlijk goed, maar daarmee help je de wereld niet direct verder. Ondernemers zijn vaak de katalysator van een idee tot werkende oplossing. Het is daarom goed dat het statement ook door veel ondernemers getekend is. Ik hoop dat de vervolgacties gericht zijn op implementaties. Mensen worden namelijk overtuigd door implementaties, dat wat ze zien”.

Juist nu investeren in circulariteit en samenwerken

Veel ingrediënten voor deze implementaties hebben we al, volgens Van Ommeren: “We moeten bewezen concepten gaan opschalen. Het is echt low hanging fruit, want er zijn veel oplossingen die nu al werken. Als er nu toch investeringen naar voren worden gehaald, moeten we juist nu investeren in duurzaam herstel dat de transitie van een lineaire naar een circulaire economie versnelt. Wij bouwen bijvoorbeeld al zeven jaar circulaire milieustraten met circulair beton, dat voor 70 tot 80% bestaat uit eco-granulaat. Maak vooral gebruik van onze kennis en ervaring”.

Van Ommeren heeft met zijn oproep om bewezen oplossingen op te schalen niet alleen zijn eigen belang voor ogen: “Het hoeft echt niet alleen het concept van Modulo te zijn. Dat wordt nog wel eens gedacht als je als ondernemer het geluid laat horen om concepten op te schalen. We willen juist graag samenwerken, bijvoorbeeld in een publiek-private samenwerking. Een circulaire transitie ontstaat alleen met samenwerking en verbinding, best practices aan elkaar verbinden. Als het statement ervoor kan zorgen dat we bestaande oplossingen gaan opschalen en daarmee de transitie versnellen, dan zijn we allemaal winnaar”.

De regio als vliegwiel

De regio - met EBU als netwerk van overheden, bedrijven en kennisinstellingen - kan daar veel in betekenen, volgens van Ommeren. “We willen met Modulo heel graag iets met onze resultaten in regioverband. De regio is behapbaar, en dan komt de rest vanzelf. Het zou bijvoorbeeld mooi zijn om met EBU en enkele partijen uit de regio, zoals TNO en Madaster door te rekenen wat de impact zou zijn van circulair bouwen van milieustraten. Wat het betekent voor de regio als de onderdelen van een milieustraat na 10 of 15 jaar weer 100% herbruikbaar zijn bijvoorbeeld. Nu onderzoeken alle gemeentes los van elkaar wat de beste oplossing is. Dat kost veel tijd en geld. Laten we dit vooral samen in de regio oppakken!”.

Ondertekenaars

De ondertekenaars van de Green Recovery Statement vragen de regering om de Europese Green Deal tot hoeksteen van deze plannen te maken. Zij roepen op om met de herstelinvesteringen de economie te ondersteunen bij het realiseren van de Sustainable Development Goals en de doelstellingen uit het Parijs-akkoord. Ook pleiten de ondertekenaars ervoor, op lange termijn zekerheid te bieden over het Nederlandse Klimaatakkoord en te zorgen voor meetbare verplichtingen.

Onder de bijna 300 ondertekenaars zijn ook diverse koplopers uit onze regio aanwezig, zoals Albron, ASR, Band op Spanning, Bureau BUITEN, Cultuur en congrescentrum Antropia, de Volksbank, ENGIE, Interface Nederland, Iwell, Modulo Milieustraten, NS, PaperFoam, PGGM, Pre Consultants BV, ProRail, PwC, Rabobank, Royal Friesland Campina, Royal Haskoning DHV, Sempergreen Group, Sustainalize, Social Impact Factory,, Strukton Groep NV, VELUX Nederland, W/E adviseurs, Triodos Bank en Zero Food Waste.

Lees hier ook de interviews met ondertekenaars Teun Verheij, algemeen directeur van Albron, John Mak, directeur van W/E adviseurs en  Maarten Kruger, partner bij Bureau BUITEN.

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256