Domein
Categorie

De veranderende geografie van Nederland (Atelier Tordoir en Regioplan)

In opdracht van het ministerie van BZK onderzochten Atelier Tordoir en Regioplan de relaties tussen steden en regio's. Ze deden dat door verhuisbewegingen en dagelijks (zakelijk en recreatief) verkeer in beeld te brengen.

Er is sprake van een geleidelijke opschaling van delen van (arbeids- en woning-)markten. Langzaam maar heel zeker ontwikkelt zich een geïntegreerd interregionaal, interstedelijk systeem. Sommige knopen in het interregionale netwerk groeien buitenproportioneel snel, zoals Amsterdam, Utrecht en Den Bosch. Dit netwerk is het sterkst herkenbaar bij zakelijke relaties en bij zowel dagelijkse als verhuisbewegingen van hoogopgeleiden (jonge kansrijken, gevestigde bovenlaag, welgestelde gepensioneerden). Voor de grootste groep echter, de werkende middengroep, blijven stadsgewesten de belangrijkste geografische schaal voor wonen, werken en dagelijkse voorzieningen (daily urban system). Door toenemende mobiliteit dijen deze daily urban systems wel uit. De onderzoekers concluderen dat de groeiende verwevenheid van taken en schaalniveaus vraagt om meer intersectorale en meer interregionale governance, waarbij coalities tussen overheid, markt en publiek nodig zijn. 

Download het onderzoek

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.