Categorieën

De wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) uitgelegd

Hoe kan de nieuwe faillissementswet ondernemers helpen? Deze vraag stond centraal in de webinar van de Utrecht Region Economische Corona Alliantie (URECA) op 24 juni. De webinar is nu terug te kijken.

Onder leiding van Monique van Dusseldorp gingen Gert Jan Jansen op de Haar (Projectleider URECA), Martin Poelman (Partner Maes Law) en Pieter Christiaan van Prooijen (Partner Hermes- Advisory) in op de nieuwe wet homologatie onderhands akkoord: WHOA.

Bekijk de gehele webinar hier

URECA en de regelingen voor ondernemers
Gert Jan Jansen op de Haar gaat in de webinar kort in op URECA en de verschillende regelingen, die op dit moment voor ondernemers gelden, zoals de TOZO en de TOZO-lening, TOGS, NOW, COL en BBZ. URECA biedt hulp en begeleiding voor ondernemers. Meld je aan voor een intake, zodat je samen met de mensen achter URECA kunt vaststellen hoe je het beste geholpen bent!

Wet homologatie onderhands akkoord: WHOA.
De Tweede Kamer heeft de WHOA eind mei aangenomen, in de eerste kamer loopt de behandeling nog en de verwachting is dat de wet in de loop van de zomer van kracht wordt. Op dit moment werken Martin Poelman en Pieter Christiaan van Prooijen samen om te bekijken hoe deze wet voor ondernemers kan uitwerken in de praktijk. Zij beogen de wet voor zoveel mogelijk ondernemers toegankelijk maken, onder andere door automatisering.

Poelman geeft aan dat de WHOA eigenlijk een wettelijke regeling is voor een dwangakkoord. Ook nu al kunnen ondernemers een afspraak maken met schuldeisers, dat een deel van de schuld vergoed wordt en de rest kwijtgescholden wordt. Maar nu kan één iemand dat tegenhouden, en ook aandeelhouders kunnen dat. De WHOA staat toe dat de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders over de herstructurering van schulden kan goedkeuren (‘homologeren’) en afdwingen.

Voor wie is deze regeling voordelig? Poelman:  “Uiteindelijk gaat iedereen erop vooruit door deze wet. Het moet namelijk een onvermijdelijk faillissementsscenario zijn en men moet niet slechter af zijn dan bij een faillissement. Dat zijn de voorwaarden”. Advocaten en financieel specialisten kunnen de verschillende scenario’s en mogelijkheden doorrekenen.

Reorganisatie of liquidatie?
Van Prooijen vult aan dat de wet in eerste instantie minder geschikt is als middel voor reorganisatie voor ZZP’ers en eenmanszaken. Daar zal het eerder gebruikt kunnen worden in de vorm van een liquidatie-akkoord, buiten faillissement. Voor grotere ondernemingen en bij een schuld van 5 tot 7,5 miljoen ligt een reorganisatie-akkoord meer voor de hand.

Benieuwd hoe WHOA precies werkt?
Bekijk de webinar vanaf hier

Wat is URECA?

Veel ondernemers in de regio Utrecht voelen het economische effect van het coronavirus. Daarom hebben regionale bedrijven, gemeenten en provincie Utrecht aan het begin van de coronacrisis de handen ineengeslagen. Dat doen ze onder de naam Utrecht Region Economische Corona Alliantie (URECA). Samen leveren ze ondernemers en experts voor het kennisteam, uit hun eigen organisaties en hun netwerk. Zo heeft URECA een enorm netwerk van expertise over allerlei ondernemerskwesties in vele sectoren.

De partners binnen URECA

In de Utrecht Region Economische Corona Alliantie (URECA) werkt een groeiende groep regionale partners samen: Rabobank Midden Nederland, PWC, DHM Group, StartupUtrecht, VNO-NCW Midden, MKB Nederland-Midden, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) regio Utrecht, Ondernemersklankbord Midden Nederland, Utrechtse gemeenten, gemeente Hilversum, provincie Utrecht, Utrecht Marketing en Economic Board Utrecht. Kun je met je organisatie een nuttige bijdrage leveren? Neem dan contact op met URECA. Je  bent van harte welkom om aan te sluiten.

Gert Jan Jansen op de Haar

Gert Jan Jansen is projectleider van de Utrecht Region Economische Corona Alliantie (URECA)