Domein
Categorie

De Woonpas: ontzorgt woningeigenaren bij het verduurzamen van hun woning

De Woonpas wil het verduurzamen van het woningbestand versnellen. “We ontzorgen woningeigenaren van grondgebonden woningen in het hele proces van verduurzamen. Van financiering tot uitvoering”, laat Richard van Rooij, mede-oprichter van De Woonpas weten. Omdat heren achter het initiatief geloven in het samen optrekken als sleutel om grootschalig verduurzamen van woningen voor elkaar te krijgen, werken ze nauw samen met gemeenten en partners als TNO, VNG en Stroomversnelling.

Wil om te verduurzamen is er, maar minder dan 10% komt in actie

Van Rooij: “De meeste woningeigenaren kunnen geld besparen door te verduurzamen. Toch zien we dat minder dan 10% van de woningeigenaren ook daadwerkelijk in actie komt. Als we de ambities op het gebied van de energietransitie willen realiseren moeten we die andere 90% woningbezitters ook zien te activeren”. Veel mensen met een eigen woning willen hun woning wel verduurzamen, maar lopen tegen veel drempels op: welke maatregelen zijn geschikt voor de woning, hoe beoordeel je offertes van leveranciers en niet onbelangrijk: wat zijn de investeringen en wat de besparingen, en hoe financier ik dit? Wie helpt mij van begin tot het eind? Deze vragen waren aanleiding om De Woonpas te starten.

Regie over uitvoering

Een van de dingen die De Woonpas verzorgt is de uitvoering van de benodigde maatregelen. “Verduurzamen van een woning is geen simpel proces. De energieloketten van de gemeenten geven vaak hoog over advies. Mensen vragen vervolgens offertes op, maar lopen vast in de beoordeling ervan. Prijs is meestal niet de beste overweging, maar is vaak wel de doorslaggevende factor. Wij helpen mensen daarbij”. De Woonpas maakt, samen met TNO, op voorhand een nauwkeurige calculatie van de woning. Voor woningen van ’45 en later kan dat op basis van een data gedreven model. Daaruit komt wat de mogelijkheden, kosten en besparingen zijn. Op basis daarvan krijgt de woningeigenaar een aanbod. Hij hoeft dus zelf geen offertes meer op te vragen en te beoordelen. Vervolgens voert De Woonpas de regie over de uitvoering en controleert aan het eind ook of voldaan is aan het aanbod.

Financiering: woning gebonden financiering via baatbelasting

Het geld dat nodig is voor het verduurzamen van een woning ligt niet op straat. Van Rooij: “Subsidies voor het verduurzamen van een woning zijn niet breed beschikbaar. En hypotheken bieden vaak niet voldoende mogelijkheden of ruimte. Spaargeld steken mensen vaak liever in een nieuwe badkamer of keuken. Want dat zie je, duurzaamheidsmaatregelen meestal niet.  Bovendien is er een lange terugverdientijd. Waar mensen vier of vijf jaar nog wel kunnen overzien, heb je het bij dit soort maatregelen al snel over meer dan tien jaar. Dus waar begin je? Wat De Woonpas in samenwerking met deelnemende gemeenten en financierder(s) ontwikkelt, is een woning gebonden financiering via baatbelasting”. Er komt een lening op de woning, met garantstelling van de gemeente. De rente is laag, want de gemeente staat garant en de lening is overdraagbaar. Zodra de woning wordt verkocht, lost de nieuwe eigenaar het restant van de lening af, maar hij is ook degene die verder geniet van de besparingen en het comfort. Het model werkt De Woonpas op dit moment uit met gemeenten, Erasmus Universiteit, Stroomversnelling, VNG, TNO en BNG.

Gemeenten hebben een belangrijke rol

Gemeenten hebben binnen De Woonpas een belangrijke rol. De gemeente bieden De Woonpas app kosteloos onder eigen label aan de inwoners en woningbezitters. Via de interactieve app wordt relevante informatie ontsloten en interactie aangegaan. Woningeigenaren worden geïnformeerd en gemotiveerd om aan de slag te gaan met verduurzaming Van Rooij: “Omdat er nogal wat wantrouwen is van woningeigenaren ten opzichte van de markt, die als niet transparant gezien wordt, zijn gemeenten de aangewezen partij om woningeigenaren te activeren en regie te voeren”.

Gemeenten stellen zich vervolgens ook garant voor de lening en stellen daarom ook eisen. “Een woningeigenaar, die een lening krijgt, moet hiermee maatregelen nemen die het juiste energie-effecten hebben, ook op lange termijn. Is dat niet het geval , dan heeft een volgende bewoner daar last van. Om dit te voorkomen, toetst De Woonpas of alles goed uitgevoerd wordt”, vult Van Rooij aan.

Op dit moment zijn de initiatiefnemers in gesprek met verschillende gemeenten en de ambitie is om binnen drie jaar alle gemeenten aangesloten te hebben. Van Rooij: “De eerste gemeenten die aan de slag gaan met De Woonpas is de Regio Gooi- en Vechtstreek. We gaan ervan uit dat snel veel andere gemeenten zullen volgen, want alleen samen krijgen we het van de grond”.

EBU Blikvangers

De regio Utrecht kent vele mooie, inspirerende initiatieven die bijdragen aan een groene, gezonde en slimme regio (gezond stedelijk leven). Onder de noemer EBU Blikvangers delen wij graag deze (succes)verhalen. Bent of kent u een blikvanger? Mail dan naar info@economicboardutrecht.nl. Bekijk meer blikvangers op de

Healthy Urban Living initiatievenkaart

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256