Domein
Categorie

Defensie en ’s Heeren Loo maken afspraken over uitstroom en instroom

In verschillende sectoren bestaan grote tekorten als het gaat om voldoende en passend opgeleide medewerkers. Denk aan zorg, ICT of onderwijs. Tekorten die de komende jaren alleen maar groter worden. Om deze het hoofd te bieden is nieuwe, minder conventionele instroom nodig. Visie, durf en lef worden gevraagd, plus organisaties die verder kijken dan hun eigen sector.

De Human Capital Agenda van de Economic Board Utrecht ondersteunt dergelijke initiatieven. In een reeks artikelen deelt Ramses de Groot, domeinmanager Human Capital Agenda bij de EBU daarom graag aansprekende voorbeelden van bedrijven en organisaties die voorop lopen. Eerder las u al over AmerpoortITvitae en het Edupact. In dit artikel leest u over de unieke samenwerking die Defensie en ’s Heeren Loo zijn aangegaan. ’s Heeren Loo krijgt goed opgeleide, ingewerkte medewerkers en onze mensen zijn zeker van een nieuwe baan met perspectief. Ook maken zij hun contract bij Defensie gemotiveerd af en staan wellicht open voor een latere rol als reservist.”

“Deze samenwerking levert alleen maar winnaars op”

De succesvolle overstap van Defensiemedewerkers naar zorgorganisatie ’s Heeren Loo bleek de opmaat voor een duurzame samenwerking. Met een combinatie van opleiding en stage worden mensen voorbereid op een nieuwe functie in de zorg na hun dienstverband bij Defensie. De samenwerking bevindt zich in de pioniersfase maar het onderlinge vertrouwen is groot. Net als het gedeelde belang. “Het mes snijdt aan drie kanten.”

Van baan naar baan

“Een groot deel van de Defensietaken is niet alleen mentaal maar ook fysiek zwaar,” zegt Evelien Bakker, directeur Employability bij het ministerie van Defensie. “Mede daarom hebben wij veel jonge mensen in dienst. Aangezien de organisatie een piramidevorm kent – niet iedereen kan generaal worden – is het onmogelijk alle medewerkers een baan tot hun pensioen te bieden.”

Ruim voor het 40ste jaar is er duidelijkheid over het perspectief. “Drie jaar voor datum ontslag worden de betreffende medewerkers geïnformeerd. Door de grote vraag op de arbeidsmarkt vertrekt het merendeel ruim voor deze periode voorbij is. Hierdoor ontstaan tekorten in functies waarvoor ervaren militairen nodig zijn. Werven is lastig omdat Defensie de enige organisatie is die militairen opleidt.”

Idealiter beginnen vertrekkende medewerkers pas aan het eind van hun dienstverband aan een nieuwe baan. “In de praktijk komt dat steeds minder voor. Daarom is onderzocht of we in samenwerking met externe werkgevers kunnen komen tot een geplande overgang. Veel voormalige Defensiemedewerkers vonden op eigen initiatief een baan bij ’s Heeren Loo. Reden genoeg om het gesprek aan te gaan.”

Gedeelde waarden

’s Heeren Loo is Nederlands grootste zorgaanbieder voor verstandelijk gehandicapten. Vanuit het hoofdkantoor in Amersfoort wordt een organisatie aangestuurd met 10.000 cliënten, 14.500 medewerkers en 1.000 locaties. “In de begeleiding ligt de nadruk niet altijd op medische maar meer op sociaal-emotionele aspecten,” zegt directeur HRM Ellen Boonen. “Het draait om de levenskwaliteit van mensen met een verstandelijke beperking; we willen een goed en betekenisvol leven voor hen.”

In het verleden maakten tientallen Defensiemedewerkers de overstap naar ’s Heeren Loo. “Een deel van de cliënten die bij ons wonen heeft moeilijk verstaanbaar gedrag of combineert een (lichte) verstandelijke beperking met andere problematiek – denk aan stoornissen in het autistisch spectrum of psychiatrische problematiek. Bij deze groep moeten zorgbegeleiders rustig blijven en kunnen de-escaleren. Defensiemedewerkers beschikken over deze vaardigheid. Ook zijn ze gewend in teamverband te werken.” Bakker: “Medewerkers in de zorg en onze mensen delen dezelfde waarden. Klaarstaan voor een ander, jezelf ten dienste stellen van de samenleving. Het blijkt een belangrijk element bij de succesvolle overstap.”

Artikel gaat verder onder afbeelding

DNA en perspectief

De afspraken tussen ’s Heeren Loo en Defensie zijn uitgewerkt in een convenant dat op 19 februari 2018 is ondertekend. Defensiemedewerkers die na aanzegging van hun dienstbeëindiging geïnteresseerd zijn in een baan bij ’s Heeren Loo voeren een oriënterend gesprek. “Normaal zijn er bij vacatures strak omlijnde eisen,” aldus Boonen. “Bij Defensiemedewerkers kijken we juist breed; hebben zij ons DNA, zien wij perspectief en potentieel? Is dat het geval dan stippelen wij een vervolgtraject uit met baangarantie. Kandidaten lopen stage en er wordt een opleiding op maat samengesteld, afhankelijk van kennis en competenties.”

Nieuwe toekomst

Defensie betaalt de opleiding. Is het salaris na overstap substantieel lager dan wordt het loon enige tijd aangevuld. Tot einde contract blijven medewerkers werkzaam bij Defensie. “Ook uitzending op een buitenlandse missie is mogelijk,” zegt Bakker. “Voor onze commandanten is het cruciaal dat hun bezetting op peil blijft. Af en toe krijgen we intern vragen over deze nieuwe samenwerking: ‘Jullie gaan toch geen voortijdige uitstroom bevorderen?’ Zeker niet. Behoud van mensen is juist een belangrijke doelstelling. Andere drijfveer: de verantwoordelijkheid om onze mensen die vaak in gevaarlijke omstandigheden het beste hebben gegeven voor dit land te helpen bij een nieuwe toekomst.”

Employability in optima forma

Een kok op een marinefregat is de eerste medewerker die na een opleiding en stage aan het einde van haar contract overstapt naar ’s Heeren Loo. De samenwerking bevindt zich nog in de pioniersfase, realiseren beide organisaties zich. “Maar het onderlinge vertrouwen is groot, net als het gedeelde belang. Het mes snijdt immers aan drie kanten. ’s Heeren Loo krijgt goed opgeleide, ingewerkte medewerkers en onze mensen zijn zeker van een nieuwe baan met perspectief. Ook maken zij hun contract bij Defensie gemotiveerd af en staan wellicht open voor een latere rol als reservist. Kortom: deze samenwerking levert alleen maar winnaars op.”

Bakker staat open voor vergelijkbare afspraken met andere werkgevers en sectoren. “Zodat we al bij de aankondiging van de dienstbeëindiging medewerkers een scala aan opties kunnen bieden voor het vervolg van hun loopbaan. Dat is employability in optima forma.”

Tweede natuur

Ook Boonen gaat met ’s Heeren Loo graag meer samenwerkingen aan. “Zorgmedewerkers zijn schaars en jaarlijks moeten wij maar liefst 1.700 nieuwe medewerkers aantrekken. Zijinstroom via intersectorale mobiliteit is niet alleen welkom maar simpelweg noodzakelijk. En het is een belangrijk kenmerk van een ideale arbeidsmarkt waar werk is voor iedereen. Voorwaarde daarbij is dat verandering van beroep of sector vanzelfsprekend wordt. Dat betekent extra inspanningen voor werkgevers; een soepele overgang vereist maatwerk.” Essentieel is ook de mindset van medewerkers. “Stel je regelmatig de vraag: wat is het perspectief van mijn huidige functie, wat zijn kansrijke sectoren, welke kennis en vaardigheden zijn nodig voor een succesvolle overstap? Als deze flexibiliteit een tweede natuur wordt, plukt iedereen daar de vruchten van.”

Ramses de Groot

Ramses de Groot is domeinmanager Human Capital Agenda bij Economic Board Utrecht.

030 - 238 28 58 030 - 238 28 58