Domein
Categorie

Denk en praat mee over de regionale arbeidsmarktstrategie

De veranderingen op de arbeidsmarkt gaan snel. Hoe willen we omgaan met deze uitdagingen op de arbeidsmarkt? Samen met stakeholders uit de regio heeft onderzoeksbureau Birch ambities en doelstellingen geformuleerd die organisaties in de regio Utrecht in gezamenlijkheid kunnen realiseren. In dialoogsessies gaan we nu graag met partijen uit de regio het gesprek aan. Denk mee over de ambities voor de Human Capital Agenda (HCA) en over de wijze waarop we met elkaar hier uitvoering aan gaan geven.

De dialoogsessies staan gepland voor dinsdag 1 december en donderdag 3 december (2x).

Denk mee en meld u hier aan

Over de Human Capital Agenda

Het werk van mensen verandert continu. Daarom is het belangrijk om te blijven investeren in mensen. De HCA gaat over de samenwerking tussen werknemers, ondernemers, werkgevers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden om te investeren in mensen. Human Capital draait ook om een leven lang leren: voor een diploma, in het werk en om te innoveren. Binnen het onderwijs, maar vooral ook in een fysieke werkomgeving waar je samen kunt leren en werken aan onderzoek en innovatie.

Denk en praat mee

Een regionale HCA biedt een strategie hoe we willen omgaan met de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Na de analysefase is het nu tijd om samen de agenda te zetten. In vier dialoogsessies nodigen we alle stakeholders uit de regio uit om mee te denken over de ambities voor de HCA en over de wijze waarop we met elkaar uitvoering gaan geven aan de agenda. Dit is het moment om input te geven op een agenda die de komende 7 jaar richtinggevend is voor het arbeidsmarktbeleid van de regio Utrecht. Na de dialoogsessies stellen we de agenda vast, geven we de coördinatie van de uitvoering vorm, brengen we middelen bijeen om de uitvoering aan te jagen en gaan we van start.

Samenwerkende partners

De totstandkoming van de HCA Regio Utrecht is een initiatief van Provincie Utrecht, Economie Board Utrecht (EBU), gemeente en regio Amersfoort, regio Gooi- en Vechtstreek, gemeente Hilversum, Gemeente Utrecht, Regio U16, beroepsonderwijs Utrecht en de Universiteit Utrecht.

Ramses de Groot

Ramses de Groot is domeinmanager Human Capital Agenda bij Economic Board Utrecht.

030 - 238 28 58 030 - 238 28 58