Domein
Thema
  • Voeding & Gezondheid
Initiatief
Categorie

Diagnose Voeding & Gezondheid van start

Impactvolle innovaties voor een vitaler en gezonder Nederland

Voeding draagt bij aan een vitaal en gezond leven. Voeding verdient dan ook een prominente rol bij het bevorderen van gezondheid en bij de preventie van chronische aandoeningen. Dat is de overtuiging van de partijen die samen het landelijke programma ‘Diagnose Voeding & Gezondheid’ zijn gestart. Diagnose Voeding & Gezondheid gaat vanaf 12 september officieel van start, met als doel innovaties en initiatieven te initiëren en ondersteunen om hiermee een bijdrage te leveren aan een vitaler en gezonder Nederland.

Chronische aandoeningen hebben ernstige gevolgen voor de maatschappij

Het aantal mensen met een chronische aandoening in Nederland stijgt van ruim 8,5 miljoen in 2015 naar bijna 9,8 miljoen in 2040, aldus het RIVM. Deze stijging kent meerdere oorzaken, waaronder de vergrijzende populatie, een ongezonde leefstijl bij een deel van de populatie en een veranderende leefomgeving en de daarmee gepaard gaande verleiding tot ongezond gedrag. De toename van het aantal mensen met een chronische aandoening heeft ernstige gevolgen voor maatschappij en individu. Niet alleen verdubbelen de zorguitgaven tot naar verwachting 174 miljard euro in 2040, ook leidt de toename tot een verminderde arbeids- en maatschappelijke participatie en meer leed en minder geluk. Daarbij wordt de tweedeling in de maatschappij groter doordat chronische aandoeningen vaker voorkomen bij mensen met een lage opleiding en inkomen.

Diagnose Voeding & Gezondheid maakt het verschil door middel van een ecosysteem benadering

Diagnose Voeding & Gezondheid is een volgende stap in het ‘Diagnose-programma’, gericht op het realiseren van doorbraken op de maatschappelijke vraagstukken op het gebied van voeding en gezondheid. Hierbij richten we ons specifiek op twee thema’s: Voeding & Leefstijl en Voeding & Leefomgeving en streven we ernaar een bijdrage te leveren aan een vitaler en gezonder Nederland!

Geen enkele partij in de samenleving is uitgerust om zelfstandig doorbraken te realiseren op de complexe vraagstukken rond voeding en gezondheid. Daarom zijn wij samen met BeBright initiatiefnemer van deze publiek private samenwerking

Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter van Rabobank

Diagnose Voeding & Gezondheid werkt dan ook samen met tientallen organisaties en honderden experts. In het ecosysteem initieert Diagnose Voeding & Gezondheid samen met deze ‘coalition of the willing’ een open dialoog en gezamenlijk leerproces, dat uitmondt in samen innoveren met een ‘coalition of the doing’. Hiermee faciliteren we de maatschappelijke dialoog, ondersteunen we innovaties met ‘kennis’, ‘kunde’ en ‘kapitaal’ en dragen we nieuwe inzichten en resultaten uit. Met als resultaat: impactvolle innovaties en interventies die snel kunnen worden opgeschaald, nieuwe inzichten en nieuwe samenwerkingsverbanden.

Precompetitieve samenwerking is nodig in een ecosysteem van partijen die bereid zijn tot actie en het ter beschikking stellen van kennis, kunde en kapitaal

Philip J. Idenburg, oprichter van strategie- en innovatiebureau BeBright

Over Diagnose Voeding & Gezondheid

Diagnose Voeding & Gezondheid is een landelijk programma gestart door de initiatiefnemers Rabobank en BeBright. De startende coalitie van strategische partners bestaat onder andere uit Gemeente Utrecht, Economic Board Utrecht, Jaarbeurs en Zilveren Kruis en wordt ondersteund door de kennisinstellingen: Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en UMC Utrecht. Vanaf 12 september is het programma officieel gestart.

 

Wilt u meer weten over Diagnose Voeding & Gezondheid of wilt u graag een bijdrage leveren? Ga dan naar de website van Diagnose Voeding & Gezondheid of neem contact met op via info@diagnosevoedingengezondheid.nl

Jelle van der Weijde

Jelle van der Weijde is domeinmanager Gezond bij Economic Board Utrecht

06-47556548 06-47556548