Domein
Thema
  • Energiepositief wonen & werken
Categorie

Digital Asset Sensoring: realtime inspectie, inventarisatie en monitoring van gebouwen

Vanuit de pijler vastgoedinnovatie introduceert het Utrechtse Duurabel BV Digital Asset Sensoring, oftewel: DAS. DAS is een efficiënt assetmanagementsystem voor bouwkundige bouwelementen aan de gebouwschil.  Door het aanbrengen van digitale indicatoren op de bouwkundige elementen van de gebouwschil wordt volledig digitaal gestuurd ‘realtime’ geïnspecteerd, geïnventariseerd en gemonitord. DAS zorgt zo voor digitale controle en aansturing van vastgoedbeheer, vastgoedonderhoud en vastgoedrenovatie.

Invloeden uit de dagelijkse praktijk in plaats van aannames en theorie

Servicekosten en onderhoudskosten nemen ieder jaar toe en de energieprijzen stijgen. Energielabels en isolatiewaarden worden op basis van productspecificaties opgesteld, degradatie van materialen worden niet in een Total Cost of Ownership en toekomstig energieverbruik meegenomen.

Huidige prestatieafspraken op het gebied van toekomstig energieverbruik en toekomstig onderhoud zijn op basis van theoretische parameters die vooraf zijn bepaald (aannames). Digital Asset Sensoring ‘DAS’ is op basis van alle invloeden uit de dagelijkse praktijk; temperatuur, atmosferische vervuiling, UV belasting, luchtvochtigheid, degradatie van materialen, koudebruggen en slijtage door erosie

Objectief, efficiënter, real time en weersonafhankelijk

Ed Veldhuizen en Stephan de Kievit van Duurabel: “Door het uitvoeren van inventarisaties (NEN2776) hebben wij geconstateerd dat de huidige manier van beoordelen arbitrair en economisch is. De huidige meetmethodiek is namelijk sterk afhankelijk van de persoonlijke interpretatie, omgevingsinvloeden en economische belangen. Door inspecties, inventarisaties en monitoring gedigitaliseerd aan te sturen wordt het objectief, efficiënter, real time en weersonafhankelijk”.

Efficiënter materiaalgebruik en Co2-reductie

Gedigitaliseerde monitoring zal bijdragen aan een efficiënter materiaalgebruik, minder verkeersbewegingen, just-in-time onderhoud en Urban Mining. Kortom: CO2 reductie.

Gebouwen worden een digitaal baken, onderlinge connectiviteit zal bijdragen aan een actuele benchmarking. In de nabije toekomst zal de buitenkant (de gebouwschil) met binnen (het gebouwmanagementsystemen) gaan communiceren.

Voorspellend onderhoud

Door het verantwoord kunnen oprekken van onderhoudsintervallen zal toekomstig onderhoud geschieden op basis van noodzaak (conditie gestuurd) in plaats van op vooraf gestelde tijdstippen. Het continu aanvullen en bijstellen van de parameters en indicatoren (Machine Learning) is zelfs voorspellend onderhoud mogelijk, welke een extra efficiëntie slag met zich mee zal brengen.

Eerste DAS pilot in Utrecht, in 2021 opschalen

Veldhuizen en De Kievit: “In Utrecht is het eerste Digital Asset Sensoring pilot project gelegen, mede door inzet van de EBU en de gemeente Utrecht zijn wij in contact gekomen met de eigenaar van het kantorencomplex: Europalaan 100-500, te Utrecht. Momenteel zijn wij in gesprek met nog een aantal launching customers om zo maximaal 5 pilotprojecten te kunnen realiseren”.

Alle pilotprojecten hebben een doorloop van drie jaar. In deze 3 jaar wordt Digital Asset Sensoring in samenwerking met het Innovatielab van de TU/Eindhoven verder doorontwikkeld met als doel medio 2021 op te kunnen schalen.

Foto: Duurabel BV.

EBU Blikvangers

De regio Utrecht kent vele mooie, inspirerende initiatieven die bijdragen aan een groene, gezonde en slimme regio. Onder de noemer EBU Blikvangers delen wij graag deze (succes-) verhalen. Bent of kent u een blikvanger? Mail dan naar info@economicboardutrecht.nl. Bekijk meer blikvangers op de

Gezond stedelijk leven initiatievenkaart

 

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256