Domeinen
Thema's
  • Slimme mensen
  • HCA Slim
Categorie

Digital Competence Hub van start

De digitale transformatie in de economie vraagt om mensen met de juiste digitale vaardigheden, voor vrijwel ieder bedrijf en vrijwel iedere functie. Als die mensen er niet zijn, kunnen bedrijven niet groeien. Veel bedrijven willen hier iets aan doen. En ook het onderwijs, zodat studenten - de werknemers van de toekomst - een grotere baankans hebben. Daarom gaat nu de Digital Competence Hub van start.

In april hebben de eerste partners bevestigd dit initiatief gezamenlijk op te starten. Zij daagden andere bedrijven, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen uit om ook bij te dragen en de krachten te bundelen. Vanaf nu geven de partners dit vorm door de oprichting van deze Hub.

Uit onder meer de gegevens in het Arbeidsmarktdashboard blijkt dat er in de regio Utrecht zeer weinig ICT werkzoekenden zijn ten opzichte van het aantal vacatures: een groot tekort aan ICT-personeel. De Digital Competence Hub draagt bij aan een oplossing voor dit probleem op 3 niveaus:

  • op de korte termijn, directe om-, her- en bijscholingsacties, gericht op de acute behoeftes bij het bedrijfsleven en bijvoorbeeld zorginstellingen;
  • op de middellange termijn, beter bij elkaar brengen van onderwijsaanbod en de behoeften van het bedrijfsleven;
  • op de lange termijn, gericht op het al vroegtijdig in aanraking te brengen van kinderen met ICT en 21e -eeuwse vaardigheden.

Bestaande activiteiten worden in de Digital Competence Hub verbonden en waar nodig geprofessionaliseerd. Ook worden concrete (nieuwe) activiteiten georganiseerd, denk aan themasessies, challenges en hackathons, gastlessen en masterclasses, maar ook matching- en netwerkevents. De planning voor het komende jaar is rond, en de financiering is voor de komende 2 jaar verzekerd met dank aan gemeente Utrecht, Amersfoort, ministerie Economische Zaken, Hogeschool Utrecht, ROC Midden Nederland, CA ICT, EBU, UCreate en Clever Franke. Namens de partners zal Bart Molmans aan de slag gaan om de Hub en alle activiteiten rondom de Hub te organiseren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Molmans, bart.molmans@digitalcompetencehub.nl.

Ramses de Groot

Ramses de Groot is domeinmanager Human Capital Agenda bij Economic Board Utrecht.

030 - 238 28 58 030 - 238 28 58