EN

Want to learn more about the Economic Board Utrecht?


Meet EBU

Digitale transformatie in de regio Utrecht

Om de regionale ambities rondom gezond stedelijk leven waar te maken, is slimme inzet van technologische toepassingen onmisbaar. Ook in sectoren waar dat voorheen niet van toepassing was. Digitale technologieën vervullen een cruciale rol bij verduurzaming, circulaire economie, energievoorziening en nieuwe vormen van mobiliteit. Het verbeteren van preventie en gezondheidszorg is niet meer denkbaar zonder digitale technologie. En kunstmatige intelligentie is in life sciences een sleutelfactor geworden.

21 september 2020 2 min

-Deze blog is geschreven door Karen van der Moolen, domeinmanager Slim bij Economic Board Utrecht.-

Slimme inzet van technologie vraagt om een nauwe samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen, bedrijfsleven en inwoners van de regio. Deze integrale samenwerking is nodig om de (overlappende) behoeftes te verwezenlijken die door digitale transformatie ontstaan. Denk aan goed opgeleide ICT’ers, veilig en snel internet, wetgeving die klaar is voor het digitale tijdperk, bescherming van de privacy, en de kennis en creativiteit van bedrijven en wetenschap om te kunnen innoveren. Als EBU pakken we de uitdaging op hier coherente verbindingen tussen te leggen. Het vertrekpunt daarbij zijn de VN SDG’s, EU-beleid op digitale transformatie zoals verwoord in de Living-in EU Declaration, de Nederlandse Digitaliseringstrategie en de REA.

Samenspel tussen mensen en technologie

Investeren in technologie betekent ook investeren in een inclusieve samenleving waarin mensen kunnen blijven meedoen. En waarin mensen mede vorm kunnen geven aan die technologie en daarmee mede vormgeven aan de richting waarin die samenleving zich ontwikkelt. In de meeste gevallen is de technologie beschikbaar en weten we wat ons te doen staat richting de wereldwijde ambities passend bij de global goals en onze regionale ambitie van gezond stedelijk leven. Onmisbaar hierin zijn de mensen die dat kunnen opschalen. Die voldoende digitaal vaardig zijn. De brede welvaart die we nastreven, met vooruitgang op sociaal, ecologisch én economisch vlak, vraagt om deze integrale systeembenadering. Daarom kijken we voor de digitale transformatie in de regio Utrecht naar het samenspel tussen de mensen en de technologie die voorhanden is. En kijken we ook vooruit, waar nog kansen liggen voor de ontwikkeling van nieuwe technologie.

“Digitale transformatie vereist onderwijs, de infrastructuur en multidisciplinaire kennisgebieden. En alleen met die creatieve combinatie van die kennis kom je tot digitale transformatie”

Clustervoorzitter Engbert Verkoren (CEO Conclusion)

Slimme verbindingen

Hoe we dit concreet vormgeven, is iets dat we de komende periode met partners uit de hele regio verkennen. Hiervoor vindt een stakeholderanalyse plaats, waarbij we ook kwalitatieve gesprekken voeren met diverse stakeholders in de regio. Daarnaast zullen we bestaande initiatieven slim met elkaar in verbinding brengen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het ‘digitale landschap’ nog erg versnipperd is in de regio Utrecht.