Domein
Thema
  • Circulaire economie
Categorie

Duurzaam asfalt door verjongingsmiddel

Hoe kun je grondstoffen uit oud asfalt verwerken in nieuw asfalt zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit? Met die uitdaging ging Heijmans succesvol aan de slag. Dit voorjaar werd voor het eerst in Nederland een circulaire asfalttoplaag aangebracht die voor 50% uit oud asfalt bestond. Het geheim verklapt innovatiemanager Gerbert van Bochove van Heijmans.

 “Het recyclen van asfalt, met name downcycling, doen we al heel veel jaren. Tot nu toe verwerkten we het oude asfalt dat vrijkwam alleen in de onderste constructielaag van de weg. Nu er minder nieuwbouw is, neemt het onderhoud van de deklagen van de bestaande wegen steeds meer toe. En aan deklagen worden zeer hoge eisen gesteld; zij moeten zo lang mogelijk meegaan. In de regelgeving is zelfs vastgelegd dat in bepaalde typen deklagen geen oud asfalt mag worden hergebruikt in verband met verondersteld kwaliteitsverlies”, legt Van Bochove uit.

Nieuwe technieken

Om toch een kwalitatief hoogwaardige asfalttoplaag te vervaardigen welke deels uit oud asfalt bestaat, ontwikkelde Heijmans een verjongingsproces. “In dit proces worden twee nieuwe technieken toegepast. Eerst “kneuzen” we het oude asfalt waardoor het in brokjes uit elkaar valt, die we vervolgens in fracties scheiden. Vervolgens voegen we tijdens het productieproces aan deze asfaltbrokjes een bio-based verjongingsmiddel toe – dit wordt o.a. gedolven uit boomhars. Die combinatie van technieken zorgt ervoor dat we hogere percentages van dure bouwstoffen kunnen hergebruiken. Voorheen werden die dus alleen in onderlagen van wegen weggewerkt. Het hergebruik van oude bestanddelen levert een flinke uitsparing van CO2-uitstoot en het gebruik van primaire grondstoffen op.”

23 vliegreizen

Dit voorjaar had de gemeente Veenendaal de primeur. “Doordat we een mengsel van 50% oud asfalt en 50% nieuw asfalt hebben gebruikt, werd een CO2-uitstoot bespaard die gelijk staat aan verbranding van 1.065 liter diesel oftewel 23 vliegreizen Amsterdam-Parijs. Dat is natuurlijk al een geweldig resultaat. Maar we willen meer. Het streven van Heijmans is, dat in 2025 de toplagen van asfaltwegen die wij leveren uit 90-95% uit grondstoffen van oud asfalt bestaan. Of dat lukt, zal de toekomst uitwijzen.

EBU Blikvangers

De regio Utrecht kent vele mooie, inspirerende initiatieven die bijdragen aan een groene, gezonde en slimme regio. Onder de noemer EBU Blikvangers delen wij graag deze (succes-) verhalen. Bent of kent u een blikvanger? Mail dan naar research@economicboardutrecht.nl. Bekijk meer blikvangers op de Gezond stedelijk leven initiatievenkaart. 

Gezond Stedelijk Leven initiatievenkaart

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256