Domein
Categorie

Economie Utrecht lijkt af te koelen

De economie van provincie Utrecht is in 2018 gegroeid met 2,9%. Dat is boven het Nederlands gemiddelde van 2,7%, maar lager dan de groei uit 2017 (3,2%), zo blijkt uit de vernieuwde cijfers van de regionale economische groei. Volgens het CBS zijn het vooral nog de consumentenbestedingen en bedrijfsinvesteringen die de groei dragen. De betekenis van de export als motor van groei loopt terug.

Binnen de provincie laten de meer geïndustrialiseerde deelregio’s de hoogste groei zien. De economie van regio Woerden groeide in 2018 met 3,7%, de regio Veenendaal met 3,4%. Beide regio’s zakten echter iets terug ten opzichte van de groei in 2017. Dat was niet het geval in regio Amersfoort. Deze regio noteerde in 2017 een groei van 2,9% en groeide in 2018 nog even door (3,1%). Regio Gooi en Vechtstreek laat hetzelfde patroon zien: een groei van 2,7% in 2017 en een doorgroei naar +3,4% in 2018. Stad Utrecht en directe omgeving groeide in 2017 nog met 3,2% maar zakte in 2018 terug naar een groei van 2,8%. De krimp van de financiële dienstverlening, een bedrijfstak die in de stadsregio Utrecht relatief groot is, remde volgens het CBS de economische groei.

Bekijk hier de factsheet met de vernieuwde cijfers

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.