Domein

Economisch Beeld Utrecht+

De regio Utrecht heeft een sterke positie als topregio voor het (internationale) bedrijfsleven. Dit dankt de regio aan een centrale ligging in het land, een bovengemiddeld opleidingsniveau van de inwoners en een prima woonklimaat. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Utrecht+ Economisch Beeld’, dat is uitgevoerd in opdracht van de provincie Utrecht. Het rapport laat een totaalbeeld zien van de economie en het economisch groeiperspectief van de regio Utrecht+, dat bestaat uit de provincie Utrecht, Gooi- en Vechtstreek en de regio Food Valley.  

Download het rapport ‘Economisch Beeld Utrecht+’

 

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.