Domein

Economische groei Utrecht bovengemiddeld

De economische groei van de provincie Utrecht lag in 2016 met 2,4% boven het Nederlands gemiddelde van 2,2%, blijkt uit de voorlopige cijfers van het CBS. Wel loopt het positieve verschil terug: in 2015 groeide Utrecht nog 2,6% tegenover 2% landelijk.

Binnen de provincie droegen de regio’s Veenendaal, Amersfoort en Woerden bij aan de groei. De regio Woerden groeide in 2016 met 2,9%, de regio Veenendaal met 2,7% en de regio Amersfoort met 2,6%. Stadsgewest Utrecht zag de groei terugvallen naar 2,3%, door de krimp in de financiële sector. De economie in Gooi en Vechtstreek groeide in 2016 met 2,6%.

Landelijk doen de regio’s Zaanstreek (+3,3%), groot-Amsterdam (+3%) en Haarlem (+2,9%) het goed, gevolgd door Brainport Eindhoven (+2,8%).  

Op basis van deze cijfers is de barometer van EBU Research bijgewerkt. Bekijk en vergelijk de cijfers in de interactieve figuren van de economische barometer.

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.