Domein

Economische groei Utrecht bovengemiddeld

De economische groei van de provincie Utrecht lag in 2016 met 2,4% boven het Nederlands gemiddelde van 2,2%, blijkt uit de voorlopige cijfers van het CBS. Wel loopt het positieve verschil terug: in 2015 groeide Utrecht nog 2,6% tegenover 2% landelijk.

Binnen de provincie droegen de regio’s Veenendaal, Amersfoort en Woerden bij aan de groei. De regio Woerden groeide in 2016 met 2,9%, de regio Veenendaal met 2,7% en de regio Amersfoort met 2,6%. Stadsgewest Utrecht zag de groei terugvallen naar 2,3%, door de krimp in de financiële sector. De economie in Gooi en Vechtstreek groeide in 2016 met 2,6%.

Landelijk doen de regio’s Zaanstreek (+3,3%), groot-Amsterdam (+3%) en Haarlem (+2,9%) het goed, gevolgd door Brainport Eindhoven (+2,8%).  

Op basis van deze cijfers is de barometer van EBU Research bijgewerkt. Bekijk en vergelijk de cijfers in de interactieve figuren van de economische barometer.

Monique Goddijn-Roso

Monique Goddijn-Roso is onderzoekscoördinator EBU Research.

06-33679242 06-33679242