Domein
Categorie

Economische groei valt terug

De economische groei in de provincie Utrecht valt in 2019 en 2020 terug naar 2% per jaar (2018: 2,9%). In de regio Gooi en Vechtstreek valt de groei terug van 3,4% in 2018 naar 2,3% in 2019 en 2020. Beide regio’s blijven echter nog boven het landelijke niveau (1,7% voor 2019 en 1,5% voor 2020).

Dat blijkt uit de economische prognoses van ING voor 2019-2021. Ook de prognoses van andere organisaties wijzen in de richting van een afkoelende economie. Het Centraal Planbureau komt voor 2019 uit op een economische groei van 1,8% (2018: 2,6%), en voor 2020 op 1,5%. De Nederlandsche Bank is wat pessimistischer en komt uit op 1,5% in 2019 en 1,4% in 2020. De Europese Unie ziet Nederland in 2020 nog wat sneller wegzakken, naar een bescheiden groei van 1,3%.

Het zijn met name de industrie en transport die last krijgen van de afkoelende internationale handel. De economen van ING tekenen voor 2019 voor de industrie nog een bescheiden groei van de toegevoegde waarde van 1%, dalend naar 0,5% in 2020. De Rabobank voorziet een krimp van de industrie in 2020. De Rabobank-economen gaan ook uit van een krimp van de logistieke sector in 2020 (-1,2%). De bouwsector krimpt in 2020 met 2,5%.

De groeiers worden gevormd door de zorg- en de IT-sector. De zorg- en welzijnssector groeit in 2020 met 2,3% (Rabobank) tot 3% (ING). De IT-sector groeit in 2020 tussen 3% (ING) en 4% (Rabobank). In de IT-sector wordt de groei geremd door personeelstekort; in de provincie Utrecht kunnen 4 op de tien IT-ondernemers geen mensen vinden. Twee sectoren die voor de Utrechtse economie belangrijk zijn, zakelijke diensten en handel, zullen in 2020 nog wel groei laten zien, maar op een bescheidener schaal dan de afgelopen jaren.

Het Centraal Planbureau heeft voor het eerst ook enkele jaren vooruit geprognosticeerd. Voor de periode 2022-2025 voorzien de economen een zeer bescheiden economische groei van gemiddeld 1,1% per jaar. Dit wordt vooral veroorzaakt door een voor Nederland nieuw verschijnsel: de beroepsbevolking krimpt door vergrijzing. Deze krimp wordt maar mondjesmaat opgevangen door groei van de arbeidsproductiviteit. De groei van het bedrijfsleven wordt verder getemperd door personeelstekort: de vraag naar mensen is in de zorgsector nog groter.

Bron: ING

EBU Research nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden van onderzoeken, economische cijfers over de regio Utrecht en meer? Schrijf u dan in voor de EBU Research nieuwsbrief

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.