Categorie

Een groene, gezonde en slimme regio draait om mensen, niet om technologie

Leg met ons de puzzel op 12 oktober in de Prodentfabriek Amersfoort

We kunnen er niet omheen: de wereldwijde urbanisatie. Dat kan je zien als een probleem, maar ook als enorme kans. Een kans om alle in de regio Utrecht aanwezige kennis en expertise aan te wenden en oplossingen te bedenken die de regio groen, gezond en slim maken. En daar zijn nu al zoveel mooie voorbeelden van in de regio. Soms in de vorm van slimme combinaties van bestaande technologieën, soms ronduit disruptieve innovaties. Utrecht kan het en doet het ook al. Gezond leven in een stedelijke omgeving kan voor de regio een boeiende en bloeiende economie opleveren. Daar ben ik van overtuigd.

We willen toch allemaal een regio waar het prettig wonen, werken en ondernemen is? Een regio waar afval 100% hergebruikt wordt, waar we gezond en lang thuis leven, waar we nooit meer in de file staan, waar we gezonde lucht inademen, waar we oneindig gebruik kunnen maken van duurzame energie, waar privacy en welzijn voorop staan, onze bedrijven internationale groeibriljanten zijn en werkloosheid een begrip is uit de geschiedenisboeken.

Steden zijn er om in te ontmoeten, je prettig te voelen en Gezond leven in een stedelijke omgeving biedt het perspectief gezond te zijn en te blijven in deze steden. We willen ons slimmer verplaatsen en gezond gedrag stimuleren. Dankzij de technologische ontwikkelingen en toenemende data die daaruit voortkomt, zijn we tot veel meer in staat. Mits we de technologie voor ons als mens laten werken en niet andersom. Daar gaan we 12 oktober over in discussie. Hoe maken we Gezond leven in een stedelijke omgeving menselijk?

Steden zijn er om in te ontmoeten, je prettig te voelen en Gezond leven in een stedelijke omgeving biedt het perspectief gezond te zijn en te blijven in deze steden

Deze vraag bekijken we tijdens het Get Connected jaarcongres samen met een aantal gerenommeerde experts vanuit verschillende invalshoeken. Disruptieve technologie kan een stad en regio in verwarring brengen. Is dat erg of komen we daar sterker uit? En hoe krijgen we de nodige samenwerking tot stand? Met de juiste mix van mensen, die zich op het juiste moment buigen over de relevante vragen. En welke rol heeft de overheid (wel en niet)? De puzzel is nog niet gelegd.

Ik nodig u graag uit om op 12 oktober in de Prodentfabriek in Amersfoort met ons mee te doen en de hele puzzel te leggen.

En wees niet bevreesd: natuurlijk laten we die dag ook de nodige (technische) innovaties uit de regio zien. Daar zijn we enorm trots op en ik geloof dat ze sámen met de mensen uit Utrecht het verschil maken en de regio helpen om de meest leefbare economie van de EU te worden.

Ton van Mil

Ton van Mil is directeur van de Economic Board Utrecht.

06-51362824 06-51362824