Domeinen
Categorieën

Elana door MIT-regeling sneller richting klinische studies

Wanneer patiënten een verwijding of uitstulping van aderen in de hersenen hebben, is een bypassoperatie één van de behandelingen. Bij de traditionele vorm van deze operatie wordt de bloedtoevoer tijdelijk onderbroken. Dit geeft een risico’s voor de hersenen van de patiënt. Het Utrechtse Elana ontwikkelt onder andere medische apparaten om bypass operaties te kunnen uitvoeren, zonder dat de bloedtoevoer onderbroken hoeft te worden. Dat is veiliger voor de patiënt en makkelijker voor de neurochirurg die de procedure moet uitvoeren.

Ontwikkeld in het UMC Utrecht, op de markt door Elana

De oplossing werd ontwikkeld binnen het UMC Utrecht en is op de markt gebracht door Elana B.V. Al enige tijd wordt de gecertificeerde oplossing gebruikt, maar het bedrijf wilde het verder verbeteren. Claartje Beks-Ypma, directeur van Elana: “Het huidige Elana product bestaat simpel gezegd uit een ringetje en een laserkatheter. Deze Elana  techniek is CE en FDA gecertificeerd en wordt met succes uitgevoerd in gespecialiseerde centra. Het huidige product kan echter alleen worden toegepast bij vaten van één bepaalde grootte. Daarbij het is geen eenvoudige ingreep; het hechten van de ringetjes aan de ader duurt lang en is voor de neurochirurg niet gemakkelijk”.

 

 

Hechtloze clips, ook voor kleinere vaten

De verbeteringen die Elana B.V. zag, moet de oplossing breder toepasbaar maken en eenvoudiger voor de specialist. Beks-Ypma: “We wilden de techniek bijvoorbeeld ook toepassen op kleinere vaten. Dan wordt de indicatie breder en kunnen meer patiënten geholpen worden. Daarbij wilden we een manier onderzoeken, waarbij het ringetje niet meer gehecht hoeft te worden. Met de MIT-subsidie hebben we heel veel onderzoek kunnen doen. Dat was ook nodig, omdat er veel aanpassingen nodig waren. Het ringetje werd vervangen voor een hechtloze clip en de katheter moest bijvoorbeeld ovaal worden in plaats van rond. Hoe maak je die en werkt het ook, zoals we verwachtten?”.

Experimenten zijn een grote kostenpost

Waarom was een subsidie uit de MIT-regeling nodig? Beks-Ypma: “Het maken van de laserkatheter is echt ambachtelijk werk, een goede versie maken is arbeidsintensief. Iedere katheter bevat namelijk  180 glasfibers van 60 μ (dikte van een hoofdhaar). Deze zijn zeer breekbaar en moeten in 2 ovale cirkels gelegd worden voordat ze gelijmd kunnen worden. Iedere stap in het productieproces van deze fibers, kan leiden tot veranderen van de positie van de fibers, waarbij je weer opnieuw moet beginnen. We hebben veel experimenten moeten doen om tot de juiste clip en katheter te komen. Dat soort experimenten zijn een enorme kostenpost. Dankzij de MIT-subsidie hebben we die experimenten kunnen uitvoeren om zo uiteindelijk mallen te maken  en het proces te kunnen stroomlijnen. Dat is zonder een subsidie eigenlijk niet te doen”.

Hersenen en hart

Niet alleen Elana is gebaat bij de experimenten: “We maakten gebruik van de subsidie van MIT, die gericht is op R&D samenwerkingsprojecten. AMT Medical past wat wij doen in de neurochirurgie toe in cardiochirurgie. Hoewel het hart en de hersenen anders zijn, is er ook veel overlap. Daarom heeft AMT Medical ook veel aan de subsidie. Dat is mooi zo’n kruisbestuiving. Je werkt bij onderzoek al veel samen en het is altijd goed om de krachten te bundelen in dit soort trajecten en als je dan samen financiële middelen kunt benutten, geldt 1+1 = 3. Ik ben dan ook erg positief over de MIT-regeling die R&D samenwerkingsprojecten stimuleert”.

Naar klinische studies

Klaar is Elana niet na deze reeks experimenten, maar:  “We hebben door de subsidie echt een slag kunnen maken in de tooling en expertise om naar klinische studies te gaan. We hopen over twee jaar de CE certificering rond te hebben. Zonder deze reeks experimenten zouden we niet zo snel zo ver gekomen zijn”.

De MIT-regeling voor Haalbaarheidsprojecten MKB opent 9 april 2019. De MIT-regling voor R&D samenwerkingsprojecten opent 11 juni. 

EBU Blikvangers

De regio Utrecht kent vele mooie, inspirerende initiatieven die bijdragen aan een groene, gezonde en slimme regio. Onder de noemer EBU Blikvangers delen wij graag deze (succes-) verhalen. Bent of kent u een blikvanger? Mail dan naar research@economicboardutrecht.nl. Bekijk meer blikvangers op de Gezond stedelijk leven initiatievenkaart. 

Gezond Stedelijk Leven initiatievenkaart

Stef Röell

Stef Röell is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor de financiële instrumenten.

06-11866643 06-11866643