Domein
Thema
  • Energiepositief wonen & werken
Categorie

Energie winnen met Smart Solar Charging

Dit artikel is verschenen op de website van OnderNamen

De stad Utrecht wil voor 2030 alle woningen van het aardgas af hebben en alle auto’s uitstootvrij maken voor een betere leefbaarheid in de stad. Tegelijkertijd worden de komende elf jaar 44.000 nieuwe energiezuinige woningen gebouwd in Utrecht. Daarvoor is een nieuw energiesysteem nodig waarin zonne-energie, elektrische auto’s en batterijen een belangrijke rol gaan spelen. De partners van Smart Solar Charging werken elke dag aan de realisatie hiervan. Wat zich eerst bewezen heeft in één Utrechtse wijk, wordt nu uitgerold door de hele regio Utrecht.

Bidirectionele Smart Solar Charging laadpalen maken het mogelijk om batterijen van elektrische voertuigen niet alleen te laden, maar ook te ontladen. Zonne-energie die overdag is opgeslagen in de accu’s kan daardoor ’s avonds worden gebruikt in de gebouwen. Het Utrechtse bedrijf LomboXnet heeft samen met partners Renault, Last Mile Solutions, Siers en ElaadNL de afgelopen jaren de technologie in deze Bidirectionele Smart Solar Charging laadpalen ontwikkeld.

Slim zonne-energiewinnen

Tien jaar geleden werd op de Parkschool in Utrecht de eerste zonnecentrale van LomboXnet in gebruik genomen. Vele mijlpalen volgden: de eerste openbare zonnelaadpaal van Nederland, de eerste openbare terugleverlaadpaal ter wereld, zesduizend zonnepanelen op twintig daken en de start van We Drive Solar, dat abonnementen voor deelauto’s aanbiedt. Irene ten Dam, domeinmanager Groen bij de Economic Board Utrecht (EBU): ‘EBU is bijna vanaf het begin van Smart Solar Charging betrokken geweest. Ik heb de beweging van samenwerkingspartners enorm zien groeien. Van internationale bedrijven zoals Renault en GE, proeftuinen in de regio, beleggers, installateurs, kennisinstellingen tot een rijschool voor elektrische auto’s en meer. De kansen zijn volledig benut, voor zover mogelijk bij het bestaande marktmodel. Plotselinge energiebelasting op opwek van zonne-energie door scholen (achter de meter), de huidige salderingsregeling waardoor er geen businesscase is voor opslag, dubbele energiebelasting bij het laden en ontladen van auto’s, de huidige rol van de netbeheerder waardoor deze niet mag handelen in flexibiliteit: LomboXnet-eigenaar en duurzaam ondernemer Robin Berg is het allemaal tegengekomen. Ik vind het dan ook zeer bewonderingswaardig dat hij zijn visie op het lokale duurzame energiesysteem actief blijft uitdragen en onvermoeibaar doorgaat met het bestendigen van de Smart Solar Charging beweging. Zo kan de elektrische “We Drive Solar deelauto” al gereden worden in vijftien wijken in de regio Utrecht. Ook ben ik erg blij met de “EU Innovation Deal” die met de Nederlandse en Franse overheid is gesloten. Hierin worden de juridische obstakels voor rendabele opslag van duurzame energie in accu’s van elektrische auto’s en gerecyclede batterijen in kaart gebracht. Ik heb goede hoop dat dit tot een doorbraak leidt en dat de businesscase voor opslag rendabel wordt.’

Proeftuinen in de hele regio

Na tien jaar is er zeker nog geen eind gekomen aan de ontwikkeling en uitrol. Zo onthulde Koning Willem-Alexander op 21 maart de wereldprimeur van dit duurzame energie- en mobiliteitssysteem in de proeftuin in de Utrechtse woonwijk Lombok.

Het Utrecht Science Park is een locatie die met tweeëndertig Smart Solar Charging laadpunten de eerste campus ter wereld is die bidirectioneel laden volgens de nieuwe open standaard ISO 15118 mogelijk maakt. Ook is het een unieke omgeving waarin onderwijs, wonen, werken en zorg samenkomen. In dit living lab gaan de betrokken ondernemers en onderzoekers van de Hogeschool Utrecht (HU) en de Universiteit Utrecht (UU) het integrale systeem optimaliseren naar energieprestaties, gebruikersgedrag en waardemodellen. De innovatieve laadpalen op het park worden gecombineerd met achtduizend zonnepanelen en zes “We Drive Solar” poolauto’s van de HU, waarvan de UU ook een auto beschikbaar stelt aan hun medewerkers voor werkgerelateerde reizen.

In totaal worden er zes proeftuinen ingericht in de regio; Triodos Bank in Zeist bouwt bijvoorbeeld het grootste bidirectionele laadplein ter wereld en gemeente Utrecht ontwikkelt een bidirectioneel stadsnetwerk van 145 SSC-laadpalen aan de openbare weg. Irene over het belang van deze proeftuinen: ‘Door nu te leren door experimenteren, zijn we straks in staat om als regio als een van de eersten dit toekomstbestendige marktmodel ten gelde te maken!’

Samenwerking

Het living lab op het Utrecht Science Park komt voort uit samenwerking tussen Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en de bedrijven LomboXnet, We Drive Solar, Smart Solar Charging, Stedin, Last Mile Solutions, The People Group, Jedlix, NewSolar en Siers en wordt geleid door het Utrecht Sustainability Institute. De ontwikkeling en opschaling van het bidirectioneel laden wordt mogelijk gemaakt door medewerking van ElaadNL en Renault Groupe. Economic Board Utrecht is vanaf het begin van Smart Solar Charging betrokken. Het project Smart Solar Charging is mede mogelijk gemaakt dankzij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West II, dat gericht is op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid.

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256