Domein

Export Utrecht kwetsbaar bij Brexit

De provincie Utrecht lijkt samen met Noord-Holland het meest gevoelig voor de Brexit omdat het Verenigd Koninkrijk een relatief belangrijke bestemming is van de goederenexport van deze provincies. Utrecht scoort hoog op de ‘Brexit-gevoeligheidsindex’ van ING. Utrecht heeft, van alle provincies, een lage exportquote, maar de export die er is, richt zich bovengemiddeld op het VK. Datzelfde geldt voor de wederuitvoer. Britten zijn grote afnemers van Utrechtse goederen zoals voedingsmiddelen (zuivel, koffie, sauzen, vis, pluimvee) en machines. De Brexit kan ook kansen opleveren, vooral in de dienstensector en vooral als Utrecht samen optrekt met Amsterdam.

Download het rapport van ING

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.