Domein
Categorie

Gemeente en inwoners verbonden met Locali

Locali is een platform dat via een app (Android/iOs) inwoners met elkaar en hun gemeente verbindt. Met het platform informeert een gemeente haar inwoners over wat er in hun wijk gebeurt.  Gemeenten kunnen via Locali ook enquêtes houden onder inwoners. En voor inwoners zorgt Locali ervoor dat initiatieven en bekend worden en dat er draagvlak gecreëerd kan worden. Bij voldoende draagvlak wordt een idee of initiatief automatisch bij de gemeente neergelegd. Locali is zo een instrument voor Burgerparticipatie.

Een mooiere samenleving

Locali is een product van de Hilversumse media/tech-onderneming the Broadcaster, opgericht door Frank du Mosch. Na ruim 25 jaar gewerkt te hebben als journalist, verslaggever en presentator bij de publieke omroep vond hij dat een aantal dingen anders moest: “Journalistiek is een mooi vak, dat vind ik nog steeds. Maar het is wel wat eenzijdig, gericht op het aantonen van dingen die fout gaan. Dat stond mij steeds meer tegen. Ik wil graag een mooiere samenleving achterlaten. Daarom heb ik de journalistiek vaarwel gezegd en the Broadcaster opgericht om diensten en producten te bedenken die die samenleving mooier kunnen maken”.

Lokale democratie 2.0

Locali is een van deze producten. Du Mosch over de rol die Locali speelt in de samenleving: “Er is een kloof tussen inwoners en gemeente. En dat is gek. Want we leven in een digitaal tijdperk waarin gemeenten zich kleurenblind communiceren. Het staat op de website, zeggen ze dan. Ga maar eens zoeken op een website van de gemeente wat de plannen zijn in uw straat. Die communicatie moet beter vonden we en zo is Locali ontstaan. Bovendien, de democratie zoals wij die nu kennen kraakt aan alle kanten. Al die politieke partijen waarop onze democratie georganiseerd, hebben bijna geen draagvlak meer. Mensen voelen zich steeds minder vertegenwoordigd door politici. Het is tijd voor vernieuwing. Tijd voor (lokale) democratie 2.0. Er zijn nieuwe ideeën nodig om de boel levendig te houden. Ga nou eens als overheid kijken naar wat de samenleving zelf kan doen. Dat leidt tot een gezondere en toekomstbestendigere manier van omgaan met inwoners.”

Digitale participatietool en ideeëngenerator

Voor inwoners en ondernemers is Locali gratis. Gemeenten zijn betalende klanten. Zij betalen de licentie van de app. Maar dan krijgt een gemeente ook een krachtige digitale participatietool in handen voor (burger)participatie. Een gemeente die Locali gebruikt, voldoet op het gebied van de verplichte participatie aan de Omgevingswet. Ook kan een gemeente via Locali gericht enquêtes houden onder inwoners van bepaalde straten, wijken of de hele gemeente. Zo kan de gemeente de inwoner veelvuldig en direct informeren en bevragen.

Maar Locali is meer. Het platform daagt mensen uit om met ideeën te komen om hun straat, hun wijk, hun gemeente leuker, mooier en/of beter te maken. Niet alleen op het gebied van ruimtelijke ordening, maar op alle terreinen. Het vraagt indieners van ideeën die te delen met hun wijk en ‘likes’ op te halen. Als voldoende mensen een idee ondersteunen wordt het een burgerinitiatief en wordt de gemeente gevraagd er iets van te vinden. Zo wordt draagvlak inzichtelijk gemaakt.

Vanuit Hilversum naar alle gemeenten in Nederland

Du Mosch heeft met Locali grote ambities: “Op dit moment werken we nauw samen met Hilversum Mediastad aan het optimaliseren van Locali. Alphen aan den Rijn en Venray werken nu al met het platform. En we zijn hard op weg om Locali vanuit Hilversum in alle gemeentes van ons land tot dé tool voor burgerparticipatie te maken”.

EBU Blikvangers

De regio Utrecht kent vele mooie, inspirerende initiatieven die bijdragen aan een groene, gezonde en slimme regio. Onder de noemer EBU Blikvangers delen wij graag deze (succes-) verhalen. Bent of kent u een blikvanger? Mail dan naar info@economicboardutrecht.nl. Bekijk meer blikvangers op de Gezond stedelijk leven initiatievenkaart. 

Gezond stedelijk leven initiatievenkaart

 

Karen van der Moolen

Karen van der Moolen is domeinmanager Slim bij Economic Board Utrecht.

06-14843018 06-14843018