Domein

Gemeente Utrecht: Economische groei zet door, meer banen en bedrijven

De ‘Arbeidsmarktmonitor 2017’ van de gemeente Utrecht geeft inzicht in de Utrechtse arbeidsmarkt in 2016 met een doorkijk naar de komende jaren. De monitor laat zien dat de Utrechtse arbeidsmarkt zich positief ontwikkelt. De werkloosheid is, mede door de aantrekkende economie, onder alle groepen verder gedaald. De vooruitzichten voor de korte termijn zijn ook positief. Er wordt voor de komende jaren een relevante economische groei voorzien, waardoor de werkgelegenheid verder stijgt en de werkloosheid daalt. Ook het aantal nieuwe vacatures in Utrecht stijgt in 2017. Dat geldt eveneens voor het aantal bedrijfsvestigingen. Kortom, veel positieve ontwikkelingen. Toch zijn er ook een aantal uitdagingen. Het inwonersaantal van Utrecht stijgt de komende jaren fors. De huidige groei van de werkgelegenheid lijkt niet voldoende om de groei van de stad bij te houden. Ook zien we dat de spanning op de arbeidsmarkt in Utrecht meer toeneemt dan elders, vraag en aanbod sluiten niet altijd goed op elkaar aan. Daarnaast profiteren niet alle groepen n in gelijke mate van de economische voorspoed.

Lees hier meer over de arbeidsmarktmonitor

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.