Domein
Categorie

Gemeenten stellen verkiezingsdata regio Utrecht openbaar

Een achttal Utrechtse gemeenten heeft data openbaar gemaakt voor de locaties van de stembureaus, de verkiezingsuitslagen van de verkiezingen sinds 2010 en de toegankelijkheid voor minder validen. Zij zijn de eersten die op deze manier hun verkiezingsdata ontsluiten. Over twee weken komt er landelijk een tool beschikbaar via open state foundation.

Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof: “De provincie Utrecht is zelf inmiddels op diverse terreinen bezig met het beschikbaar stellen van data. Door dat gezamenlijk als regio op te pakken, versterken we elkaar en kunnen we het bedrijfsleven nog beter faciliteren om aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken bij te dragen. De verkiezingsdata zijn een eerste stap. We gaan zeker door op de ingeslagen weg.”

Regionale inzet op Open data

Door data te ontsluiten, kunnen met deze data nieuwe diensten worden ontwikkeld. Nieuwe diensten met groene, gezonde en slimme oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Zo genereert één van de winnaars van de Smart Mobility Challenge 2017, Schwung, data over beschikbare fietsparkeerplaatsen. De Economic Board Utrecht stimuleert daarom het vrijgeven van data door overheden, en heeft daarvoor gemeenten en provincie bijeengebracht in het regionale open data convenant.

Om bedrijfsleven en inwoners te kunnen laten profiteren van de mogelijkheden van open data, is samenwerking nodig. Door afspraken te maken over standaarden, ontsluiting van datasets en de datasets zelf, wordt de effectiviteit van open databeleid versterkt. Vervolgens heeft het bedrijfsleven de kans om de data te gebruiken voor (nieuwe) toepassingen of als basis voor dienstverlening. De data inspireert voor totstandkoming van innovatieve toepassingen.

Smart Mobility en andere datasets

De ontsluiting van de regionale verkiezingsdata is een stap in het ontsluiten van meer regionale datasets. Later dit jaar komen er gegevens rondom stedelijke bereikbaarheid op de website te staan. Aanbieders van mobiliteitsdiensten kunnen hiermee dan betere diensten bouwen. Tijdens de Smart Mobility Challenge werd al op kleine schaal succesvol gebruik gemaakt van mobiliteitsdata.

Het aantal ontsloten open datasets zal de komende tijd verder worden uitgebreid. Ziet u kansen op een specifiek thema? Of bent u op zoek naar specifieke data? Neem dan contact op met Heerd Jan Hoogeveen: heerdjan.hoogeveen@economicboardutrecht.nl.

Dataplatform

De regionale verkiezingsdata is beschikbaar via Dataplatform, een initiatief van Civity. 

Naar de regionale verkiezingsdata

Karen van der Moolen

Karen van der Moolen is domeinmanager Slim bij Economic Board Utrecht.

06-14843018 06-14843018