Domein
Thema
  • Energiepositief wonen & werken
Initiatief
Categorie

Get Connected 10 september. #nulopdemeter

Hoe zorgen we ervoor dat in 2020 minstens 50.000 huishoudens in onze regio geen energienota meer ontvangen en hoe boeken we samen de winst? Dat is de vraag die op 10 september centraal staat tijdens de Get Connected bijeenkomst.

‘Nul-op-de-meter’ woningen hebben geen energierekening. Dit betekent winst voor huurders, verhuurders, huizenbezitters en het milieu. Bovendien ligt er een potentiële markt van 2,5 miljard euro in het verschiet voor bouwers, installateurs, toeleveranciers uit de regio.

Door regionale focus aan te brengen, ligt de doelstelling van 50.000 woningen binnen handbereik. De regio vormt hierin de sleutel tot succes. Tegelijkertijd moet er door veel partijen hard aan worden getrokken.

In het programma zal keynote spreker Ivo Opstelten (lector Nieuwe Energie in de Stad/regisseur Energiesprong/Platform31) ingaan op de ambitie 50.000 energieneutrale woningen in 2020. Hij geeft een toelichting op wat nodig is, waarna Manon Janssen (CEO Ecofys) hier een reflectie op geeft.

Vervolgens gaan de deelnemers uiteen in vijf verschillende doorbraaksessies, nl. "financieringsoplossingen", "samenwerken regionaal bedrijfsleven", "eenduidige ambities woningcorporaties", "collectief regionaal beleid" en "werken aan bewonersacceptatie". In deze sessies worden werkafspraken gemaakt. In het tweede gedeelte van de bijeenkomst worden de werkafspraken rond de vijf doorbraakissues beklonken met bestuurders en ondernemers uit de regio.

Houd deze dagen de website in de gaten voor meer nieuws en uitkomsten uit de werkconferentie en volg ons op twitter!

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256