EN

Want to learn more about the Economic Board Utrecht?


Meet EBU

Gezond leven in een stedelijke omgeving: goudmijnen en puzzels

Op 13 oktober 2016 kwamen onder andere overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en investeerders bij elkaar om een middag te duiken in het thema gezond leven in een stedelijke omgeving. Tijdens de vorige Get Connected bijeenkomst werd dit als het centrale thema van de regio aangemerkt. Nu, een jaar later, hoog tijd om te bezien waar we nu staan en waar de kansen voor de komende tijd liggen.

13 oktober 2016 3 min

Bekijk de film van de middag | Healthy Urban Living

Download de infographic voor een overzicht waar gezond leven in een stedelijke omgeving voor staat.

Waarom gezond leven in een stedelijke omgeving in de regio Utrecht?

Het is niet voor niets dat gezond leven in een stedelijke omgeving als centraal thema is gekozen. Tijdens de opening door Ton van Mil, die aan de tand gevoeld werd door Hella Hueck,  gaf hij aan dat er een toenemende druk op de regio is. De komende tijd groeit het aantal inwoners in de regio namelijk van 300.000 naar 400.000. Wil de regio leefbaar blijven of worden, dan moet er aandacht zijn voor zaken die goed aansluiten bij de thema’s van EBU: Groen, Gezond en Slim. Van Mil: “Denk daarbij aan luchtkwaliteit, afval, gezondheid en vervolgens: hoe manage je dit allemaal?”

Goudmijnen al aangeboord in de regio

“Gezond leven in een stedelijke omgeving heeft niet één, maar vele parels of goudmijnen”, volgens Van Mil. In de regio Utrecht is men ook al volop bezig met het thema. “Er zijn al prachtige voorbeelden”, gaf Van Mil aan. “Nu zitten we al op zo’n 150 initiatieven! Neem bijvoorbeeld het onlangs gelanceerde We Drive Solar”. Bij We Drive Solar rijden 150 deelauto’s met een actieradius van 300 kilometer, op zonne-energie. En bovendien kunnen deze deelauto’s een hele wijk van energie voorzien. “Dat zijn echte parels, waarvan ook Renault – die de deelauto’s levert- zegt: nu komt iedereen naar de regio Utrecht”.

Een hele puzzel

De kunst volgens Van Mil is de verschillende puzzelstukjes bij elkaar te leggen. “We zullen met data de stad tot leven brengen, met dataplatform en daarbij behorende beslismodellen”. Dat wordt bijvoorbeeld al gedaan met USENCE, waar energie, lucht en afval samenkomen. Dit soort voorbeelden levert de regio een mooie economie op. Ook een voorbeeld zijn de slimme lantaarnpalen in Hilversum en Amersfoort, die als datanetwerk en basis voor nieuwe diensten fungeren.

Data is er wel in de regio, waarin veel topinstituten de nodige kennis genereren om gezond leven in de stedelijke omgeving mogelijk te maken. Van Mil: “Bij het RIVM is veel data opgebouwd over gezond leven. Daar kunnen we gebruik van maken”.

Hoe wordt het menselijk?

Van Mil vervolgde: “Maar het is wel een grote puzzel, want hoe bereik je nou bijvoorbeeld die ene man in Overvecht? Daarop heb ik nu het antwoord ook nog niet. Maar als dat lukt hebben we iets heel moois in handen”.

Gezond leven in een stedelijke omgeving kan voor de regio Utrecht een boeiende en bloeiende economie opleveren. Maar een vraagstuk is nog wel het realiseren van wat Van Mil noemt “cold tech, warm touch”. Het gaat om kwaliteit, om mensen en niet om technologie. Het draait om de vraag: hoe maken we het menselijk?

Experimenteerruimte als puzzelstuk

Experimenteerruimte is het ook een puzzelstukje, gaf Van Mil aan. Experimenteerruimte en playgrounds zijn ook belangrijk om initiatieven van de grond te krijgen en diensten en producten te ontwikkelen en te testen. Het Stationsgebied, het nieuwe centrum van Utrecht, is daarvan een goed voorbeeld.

Join forces!

Er gebeurt dus al veel op het gebied van gezond leven in een stedelijke omgeving, maar we zijn, gelukkig, nog niet klaar. De regio Utrecht kan nog meer; nog meer kennis genereren en verbinden, de oplossingen toegankelijk en effectief maken, de businesscases sluitend en vooral; verbindingen maken tussen creativiteit, technologie én de samenleving. En al deze zaken in de regio echt samen oppakken. Vandaar ook de oproep van Ton van Mil: “Join forces en laten we volgend jaar nog veel meer mooie voorbeelden hebben!”

Bekijk de gezond stedelijk leven initiatievenkaart. Hoort uw initiatief hier ook tussen? Neem contact met ons op!