EN

Want to learn more about the Economic Board Utrecht?


Meet EBU

Get Connected 2017 | Gezond leven in een stedelijke omgeving: de mens centraal

Het centrale thema in de regio is gezond leven in een stedelijke omgeving. We streven naar steden waar het fijn is om te wonen, te zijn, te verblijven. Het draait dus om mensen die gezond zijn en zich prettig voelen. Maar nog te vaak worden deze mensen niet als startpunt genomen in de innovatie richting gezond leven in een stedelijke omgeving. Op 12 oktober tijdens het Get Connected jaarcongres van de Economic Board Utrecht (EBU) stond daarom in het plenaire middagprogramma dit centrale thema centraal met als uitgangspunt: het gaat niet om technologie, maar om de mens.

19 oktober 2017 4 min

Een vroege en intensieve start

De dag begon al vroeg met het Health Hub ontbijt en het internationaliseringsontbijt. De gehele ochtend werd gebruikt om in diverse werksessies initiatieven verder te helpen en input voor de EBU jaaragenda op te halen. De energie was in de ochtendsessies voelbaar. Er werd druk gedacht en gesproken over bijvoorbeeld de circulaire economie (Bouw & Demontage en Kantoren als Grondstoffendepot), zelfmanagement en Smart Solar Charging. Ook werden in de sessies van de International Talent Community Utrecht Region en partnersessies veel kennis en ideeën uitgewisseld.

Ondanks (of misschien juist dankzij) de vroege en intensieve start was nog meer dan voldoende energie en enthousiasme over voor het middagprogramma, waarin de menselijke kant van gezond leven in een stedelijke omgeving volledige aandacht kreeg.

Data verzamelen niet moeilijk meer

Ton van Mil, directeur van de EBU, opende het middagprogramma met voorbeelden van de infrastructuur die gezond leven in de regio Utrecht mogelijk maakt en de data die daardoor beschikbaar komen: “Door sensoren in de stad komt de stad tot leven. De data vertellen wat er aan de hand is en er ontstaat een ecosysteem waarin we steeds meer grip willen en kunnen krijgen op energie, water, voedseltransport, maar ook mobiliteit en stressfactoren voor de inwoners zoals geluid, hitte en luchtkwaliteit”.

Living labs en nieuwe bouwstenen in ontwikkeling

Het laatste jaar zijn er in de regio veel aanpakken ontwikkeld. Stad Utrecht is bijvoorbeeld gestart met een aantal Living Labs; een schaalbaar proces dat van wijk naar wijk zich ontvouwt over de stad. Deze en ook andere aanpakken zullen data opleveren waar iets mee moet gebeuren, zodat het waarde krijgt voor de mensen die in de stedelijke regio aanwezig zijn. Er missen ook nog bouwstenen. Van Mil onthulde dat er de komende tijd twee nieuwe bouwstenen worden ontwikkeld: een die data van verschillende pilots op een geijkte manier aan elkaar kan verbinden en eendie het proces van dienstontwikkeling een extra financieel zetje geeft: het Healthy Urban Living accelerator fonds.

De mens centraal: nieuwe aanpakken nodig

Zijn we er met die aanpakken en bouwstenen? Volgens Van Mil nog niet. Er zijn nog nieuwe aanpakken nodig. Infrastructuur is top down uit te rollen. Maar bij diensten moet je de mens, waarvoor je de diensten ontwikkelt, centraal stellen en mee laten ontwerpen. Van Mil: “Daar hebben wij weinig ervaring mee en daarom hebben we experts nodig op het gebied van die aanpakken”.

Deze experts werden vertegenwoordigd op het podium door vier panelleden:

 • Marleen Stikker, directeur van Waag Society, zet zich in voor een open toegang tot internet en voor transparantie in de omgang met data
 • Martine de Jong, Twynstra Gudde, expert adaptief samenwerken
 • Arjen van Berkum, Chief Disruption Officer Conclusion, expert op het gebied van het disruptieve karakter en de rol van de mens
 • Frans Jorna, gemeente Utrecht, expert als het gaat om het overheidsperspectief en uw blik op smart cities, en de rol van de mens/inwoners

Stikker verzorgde een inhoudelijke inleiding op het thema. Ze benadrukt dat technologie niet neutraal is en dat wij behoorlijk afhankelijk zijn van geheime algoritmes, waarvan we weinig weten. De afhankelijkheid van bedrijven, zoals Uber en Google is volgens haar wel erg groot; ze hebben zelfs vergaande invloed op politiek. Het is zaak dat mensen hiervan doordrongen worden en een verantwoordelijkheid nemen.

Je hebt technologie, die is wat mij betreft neutraal, en je hebt dat wat je ermee doet

Arjen van Berkum, Chief Disruption Officer bij Conclusion

Waarde gedreven benadering én een data gedreven benadering

De zaal had de waarschuwingen van Stikker nog maar net verwerkt, of er klonk in de discussie al een ander geluid. Arjen van Berkum: “Je hebt technologie, die is wat mij betreft neutraal, en je hebt dat wat je ermee doet”.  Martine de Jong was het eens met de opmerking dat technologie wel neutraal is, maar dat het hoge expert-gehalte het soms eng maakt. Want wat gebeurt er allemaal precies? Zij is benieuwd naar wie in de komende periode welke rol gaat pakken. “Ik geloof in een regisserende rol, dat een partij bepaalt wat de kaders zijn. Maar ook in partnerrollen en initiatief nemende rollen en partijen die die samenwerking faciliteren”.

Frans Jorna sloot de discussie af met:

Wat nodig is, is een data gedreven benadering, net zo sterk als een waarde gedreven benadering. Die twee kunnen niet zonder elkaar. Data zelfbeheer als uitgangspunt bij alles, data één keer opslaan en niet overal in allerlei hubs bij elkaar leggen. En als je werkt aan ontwikkelingen altijd vanuit, met en door inwoners. Directe waardecreatie voor hen”.

Wat komt er allemaal op ons af?

Ton van Mil gaf na het horen van de discussie aan dat er nog veel werk te doen is. Maar hij was zeker niet ontmoedigd: “Wat ik er ook aan over hou is dat we op de goede weg zijn”. Wat daarbij nog wel belangrijk is, met name voor kennisinstellingen: “Willen wij als regio op wereldschaal hier een positie in hebben, dan zullen we als eerste moeten starten met privacy-by-design echt integreren in de opleidingen.”

Aan de ene kant dus aandacht voor borging van privacy en databescherming, maar inwoners van steden moeten nog meer worden meegenomen in de ontwikkelingen. Als je kijkt naar de gebruikerskant, dan geeft de aanpak van living labs volgens Van Mil de gebruiker de kans om te leren snappen wat er allemaal op hem afkomt.

Willen wij als regio op wereldschaal hier een positie in hebben, dan zullen we als eerste moeten starten met privacy-by-design echt integreren in de opleidingen

Ton van Mil, directeur Economic Board Utrecht

Veel nieuws tijdens What’s Happening?!

En wat er allemaal op ons afkomt, werd ook duidelijk tijdens de ‘What’s Happening’, waarin het tweede deel van de middag in rap tempo bijzonder veel ontwikkelingen en initiatieven werden gepresenteerd als het gaat om gezond leven in een stedelijke omgeving en mensen centraal zetten. Zo werd

 • de tweede editie van de Healthy Urban Office Challenge 2018 aangekondigd;
 • het nieuwe programma Diagnose Voeding & Gezondheid toegelicht;
 • het Arbeidsmarkt Dashboard gepresenteerd, waarmee overheden, kennisinstellingen, bedrijven én werknemers realtime beschikken over de meest actuele arbeidsinformatie;
 • de start van de Digital Competence Hub bekendgemaakt;
 • het consortium rondom Kantoren als Grondstoffendepots gepresenteerd en een oproep gedaan aan kantoren om mee te doen;
 • Selficient, een groep de studenten van de HU, gevolgd in hun inspanning tijdens de Solar Decathlon 2017;
 • en werden als uitsmijter de winnaars van de Smart Mobility Challenge 2017 bekend gemaakt: Schwung en Buurauto+.