EN

Want to learn more about the Economic Board Utrecht?


Meet EBU

Get Connected 2019 | De regio Utrecht versnelt de digitale transitie

In een festivalsetting reisden de aanwezigen op 10 oktober van het Future City Plein en het Groen Plein naar het Health Hub Utrecht,Talent plein of International Square. Ze woonden sessies bij over onder andere Digital Twins, groen en gezond isoleren en verborgen talent in de regio. Afsluitend troffen alle aanwezigen elkaar tijdens het plenaire deel van de dag. Met verschillende oproepen en mooi nieuws.

23 oktober 2019 5 min

Gezond stedelijk leven; wat is dat dan?

De digitale transitie die de regio Utrecht doormaakt en waarmee de regio wil versnellen stond centraal. Maar niet zonder eerst stil te staan bij het waarom. Waarom zou de regio Utrecht moeten inzetten op digitalisering? Gezond stedelijk leven is de gezamenlijke ambitie. Wat dat inhoudt volgens de aanwezigen werd kort geïnventariseerd en leverde onder andere de volgende beelden op: de auto de stad uit, fietsen, ruimte, gezonde mensen, leefbaar groen, gezonde lucht inademen, algemene welvaart, lekker in je vel zitten, veilig in de stad en Internet of Things (IoT).

Utrecht is een competitieve regio, maar leun niet achterover

Met Burgemeester van Utrecht Jan van Zanen ging dagvoorzitter Maarten Bouwhuis in op de European Regional Competitive Index, waarbij regio Utrecht een tweede plek behaalde als meest competitieve regio van Europa. Van Zanen: “Het bevestigt dat deze regio, met het bedrijfsleven, start-ups en kennisinstellingen, op de goede weg is.  Dat we ervoor zorgen dat vernieuwing echt aan de basis ligt van wat we doen, dat we kansen pakken. De boodschap is wel: volhouden, niet achterover leunen, want het gaat niet vanzelf”.

Het mooie van de regio noemt Van Zanen de combinatie van groen en stad. Het vormt volgens hem de humus van het succes dat Utrecht heet. “Blijf naar dit soort bijeenkomsten komen, blijf elkaar inspireren, concurreren, elkaar in de gaten houden, blijf verschillende opvattingen houden en gebruik het talent dat hier is!

UtrechtInc: in 10 jaar 200 start-ups naar de markt

Innovatieve, jonge bedrijven vormen een belangrijke factor als het gaat om de concurrentiekracht van Utrecht. Zij worden sinds 10 jaar ondersteund door UtrechtInc. Jorg Kop, managing director van UtrechtInc: “Het was soms een bumpy road, toch hebben we mooie resultaten behaald. Met elkaar hebben we een ecosysteem gecreëerd, waarin die start-ups daadwerkelijk kunnen gedijen. Dat heeft geleid tot 200 start-ups die we naar de markt hebben kunnen begeleiden. Die start-ups hebben bij elkaar een funding opgehaald van 1 miljard dollar. En dat levert arbeidsplaatsen op, 1.800 bij elkaar. E-health en EdTech zien we daarbij veel terug”. UtrechtInc wordt beoordeeld als de top 10 beste incubators ter wereld, die onder andere GitLab liet bloeien. Mooie resultaten, maar er ligt nog een grote uitdaging: “Het aandeel female founders is overal, en ook in Utrecht, nog te laag, ondanks goede voorbeelden zoals Prolira”.

Veerkrachtige steden en technologie

Er gaan meer mensen in de stad wonen. Het wordt drukker, maar hoe hou je een stad gezond? Om dat thema te adresseren was Elaine Trimble, thougt leader op het gebied van smart and resilient cities, uitgenodigd. Voor haar staat voorop dat steden een belangrijke rol spelen: “Het gebeurt in steden. We moeten nu – met alle ontwikkelingen die gaande zijn, zoals klimaatverandering- de kansen grijpen, die smart cities ons bieden om de kwaliteit van onze levens te verbeteren. Doen we dat niet, dan missen we de boot.”.

Opschalen
Daarbij geldt dat we moeten opschalen en moeten versnellen als het gaat om digitalisering: “We moeten aan de slag met alles wat we hebben en technologie is daarbij cruciaal. Om de doelstellingen van 80% in 2050 te halen, kunnen we dat niet zonder digitalisering. We weten wat er moet gebeuren en we hebben de technologie. Nu hebben we de mensen nodig die dat kunnen opschalen, die digitaal vaardig zijn.”.

Utrecht bewijst dat steden innovatief kunnen zijn, op verschillende schalen.

Elaine Trimble

Regelgeving en vertrouwen
Daarnaast spelen wet- en regelgeving een rol. Belasten we de juiste dingen? Daarvoor moeten ook overheden kennis van technologie en de mogelijkheden hebben. Dat is een hele uitdaging. Data is ook ongelofelijk belangrijk en daar moeten we mee om leren gaan. Gemeenten zijn waarschijnlijk de best vertrouwde partijen op dit moment, terwijl het vertrouwen in de rijksoverheden afneemt. En dat vertrouwen is zo belangrijk en geeft steden een positie in de digitale transitie”.

Utrecht als koploper
Utrecht doet het goed, volgens Trimble: “In Nederland wordt er al veel gedacht over en gedaan aan de energietransitie en daar wordt ook geld in gestoken om nieuwe oplossingen van de grond te krijgen. En dat maakt dat Nederland en Utrecht in het bijzonder in de koplopersgroep zit. Utrecht bewijst dat steden innovatief kunnen zijn, op verschillende schalen en dat vind ik ongelofelijk mooi. Nu moeten mensen in de regio ook enthousiast worden, het begrijpen en ook een vorm van beloning en waardering krijgen voor bijvoorbeeld het delen van data en het bijdragen aan het verkleinen van de klimaatverandering”.

Utrecht is eerste Gigatbit-stad

Groots nieuws was er ook: VodafoneZiggo loste een belofte aan de burgemeester van Utrecht in. Toen VodafoneZiggo zich in Utrecht vestigde beloofde CEO Jeroen Hoencamp dat Utrecht de eerste Gigabit-stad van Nederland zou worden. Dat houdt in dat heel Utrecht en het gebied er omheen toegang krijgt tot een toekomstbestendige digitale infrastructuur; 1 gigabit naar alle huishoudens en bedrijven. En dat is gerealiseerd vanaf 15 oktober voor Utrecht, Vleuten, de Meern en Nieuwegein. Daarna volgt Hilversum en in het jaar erna twee derde van Nederland. VodafoneZiggo ontving uit handen van burgemeester Jan van Zanen de wisselbokaal met de titel “Utrecht versnelt”.

Blijven investeren in de infrastructuur

Dat er nu een goede infrastructuur ligt, is dé basis voor een gezonde stad, wordt door verschillende experts aan tafel bevestigd. Jos de Groot, directeur digitale Economie van het directoraat-generaal Bedrijfsleven en innovatie bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: “Connectiviteit is centraal in de digitale transformatie”. Alle regio’s hebben daarbij volgens De Groot een eigen invulling, zoals in Utrecht Life Sciences en E-Health. Lotte de Bruijn directeur van NL Digital: “We hebben al één van de beste digitale infrastructuren van de wereld en we bouwen daar producten en diensten op. Maar het is ook belangrijk om een visie te hebben op de toekomst”. Blijven investeren hoort daar wat haar betreft bij, omdat het nodig is voor veel toepassingen, zoals artsen die opereren op afstand of autonoom rijdende auto’s, waarbij je geen vertraging in de infrastructuur kunt hebben.

Kennis moet omhoog: actieplan digitale transformatie

Wel moet onder andere het kennisniveau omhoog en het onderwijs verbeteren, volgens Hoencamp, De Bruijn en ook Engbert Verkoren, clustervoorzitter Slim bij de Economic Board Utrecht en CEO Conclusion: “Digitale transformatie vereist onderwijs, de infrastructuur en mutidisciplinaire kennisgebieden. En alleen met die creatieve combinatie van die kennis kom je tot digitale transformatie”. Een actieplan moet ervoor gaan zorgen dat iedereen de digitale vaardigheden heeft om om te kunnen gaan met de digitale transformatie. Verkoren: “Het actieplan behelst naast de basisinfrastructuur onder andere: opleiden, vanaf de basisschool, zodat iedereen op het juiste niveau komt van de digitale vaardigheden. We zitten in de regio op een heel hoog niveau, maar we kunnen niet  op onze lauweren rusten. Ook moet het actieplan ervoor zorgen dat Utrecht bedrijven weet aan te trekken en echt een broedplaats wordt voor bedrijven in die digitale transformatie.”. Een samenwerking van het actieplan met TechCommunity van de gemeente ligt voor de hand. Edwin Koster van de gemeente Utrecht: “In deze online en offline plek worden ondernemers en inwoners meegenomen in de digitale wereld. En dat komt overeen met de doelstelling van het actieplan. Waar we aandacht aan besteden is bijvoorbeeld anders en beter opleiden, mensen in contact brengen met de mogelijkheden. En dat doen we met veel partners in verschillende projecten”

Broedplaatsen en financieringsmogelijkheden

Over een jaar verwacht Verkoren: “Dan is het actieplan up & running en is die campus er, misschien wel verschillende campussen . In Hilversum gebeurt er al veel op het gebied van media, in Amersfoort met geo-informatie, in Utrecht Life Sciences en mobility. Op meerdere plekken zul je zien dat er broedplaatsen ontstaan op het gebied van digitalisering”.

Ten slotte lichtten Nathal van Rijn, kwartiermaker en Robert Strijk, gedeputeerde van de provincie Utrecht de nieuwe Regionale Ontwikkelingsmaatschappij van de regio Utrecht (ROM) toe. Innovatie, ook voor gezond stedelijk leven, start bij het MKB, volgens Strijk. “Wat je ziet is dat juist innovatieve bedrijven in die beginfase tegen financieringsvraagstukken aanlopen. En dan kunnen wij helpen met de ROM. Van Rijn: “Er zijn veel ondernemers die doen wat nodig is voor de regio, namelijk die stedelijk omgeving helpen vergroenen, de leefbaarheid helpen verbeteren en ook een economisch verdienmodel hebben. Door die partijen te ondersteunen help je niet alleen gezond stedelijk leven, maar ook de economische situatie in de regio vooruit”.

Je kunt het niet alleen, al die maatschappelijke opgaven die we hebben. Je zult het gezamenlijk moeten doen.

Wimar Jaeger

Ideale combinatie geeft een ongelofelijk grote prijswinnaar

Samen met de mogelijkheden die de ROM biedt, ziet Wimar Jaeger, bestuurder van de gemeente Hilversum, veel kansen. “Je kunt het niet alleen, al die maatschappelijke opgaven die we hebben. Je zult het gezamenlijk moeten doen. Als je kijkt wat we hier hebben: de feitelijke infrastructuur, de gigabit, het netwerk dat we vandaag met elkaar vormen en de innovaties die je nu bij allerlei bedrijven ziet, en je telt daarbij op dat we dat binnenkort veel beter kunnen financieren… dan heb je een combinatie die ideaal is en waar een ongelofelijk grote prijswinnaar uit gaat komen volgend jaar”.