EN

Want to learn more about the Economic Board Utrecht?


Meet EBU

Get Connected 2020 | deel 1

Op 8 oktober 2020 was er weer een editie van het Utrecht Region Get Connected Jaarcongres. Een bijzondere editie, want dit keer konden ondernemers, bestuurders, beleidsmakers en onderzoekers uit de regio elkaar niet fysiek treffen. Toch gingen we ook tijdens deze editie met elkaar in gesprek gingen over gezond stedelijk leven, en hoe we voorbij de huidige crisis kunnen komen door innovatie en groen economisch herstel in de regio. Deel 1 van het verslag van het jaarcongres.

15 oktober 2020 5 min

Onder leiding van Maarten Bouwhuis, live vanuit Studio 21 in Hilversum, ging het over de energietransitie, Artificial Intelligence (AI) en de vraag of dat soort ontwikkelingen ons een weg uit de crisis kunnen bieden. Naast het plenaire deel waren er ook veel verschillende deelsessies, vanuit de hele regio aangeboden, waarin werd gesproken over onder andere:

– Groen economisch herstel
– Circulaire ondernemers en coronacrisis – een onderzoek
– Blockchain technologie om bewoners te laten meebeslissen over de ontwikkeling van hun wijk
– Interventies op de arbeidsmarkt; toewerken naar een regionale Human Capital Agenda

We gaan in dit artikel in op ondersteuning voor Utrechtse ondernemers, de brug tussen Kanaleneiland en Papendorp en Hilversumse (media)innovatie.

Ondersteuning voor Utrechtse ondernemers in deze crisis

Eerste gast op het podium: wethouder economie van de gemeente Utrecht, Klaas Verschuure. Eerder op de dag tekende hij vanuit Utrecht nog een intentieverklaring met Taiwan. Hierin wordt de intentie uitgesproken om langdurig met elkaar samen te werken als het gaat om gezond stedelijk leven.

De gemeente Utrecht wordt overstelpt met vragen van ondernemers over de verschillende steun regelingen. De aanvragen voor de TOZO en de NOW lopen door: “Op de eerste dag van de derde NOW-regeling kwamen er al 1.000 aanvragen binnen. Dat laat zien dat het echt nodig is, deze ondersteuning”.
De gemeente wil ook een blik naar voren werpen, geeft Verschuure aan. Onlangs is de gemeentelijke begroting voor komend jaar gepresenteerd met vier pakketten, waarin geïnvesteerd wordt.

Verschuure spreekt ondernemers uit de regio ook moed in: “Kijk waar de kansen voor de toekomst liggen. Die zijn er echt in de regio Utrecht. We hebben een heel sterke regio met veel potentie voor de toekomst. Probeer je daarop te focussen”.

URECA

Om ondernemers in de regio verder te helpen is met een groeiende groep regionale partners de Utrecht Region Economische Corona Alliantie (URECA) opgericht. Ondanks de focus op Gezond Stedelijk Leven, benadrukt Verschuure: “URECA is er voor alle ondernemers in de regio!”. Verschuure geeft aan dat URECA ondernemers helpt met ondernemersvragen, en bij het richten van de vragen bij  financieringsbehoefte. Een mooi voorbeeld hiervan is de ondersteuning die URECA bood bij Solease.

In een Talk op het podium in Hilversum later op de dag ging Gert Jan Jansen op de Haar verder in op URECA, dat inmiddels ongeveer 200 bedrijven heeft geholpen. Twee elementen maken URECA volgens hem uniek. Ten eerste het proces. Want de samenwerkende Utrechtse partijen zijn er in periode van lockdown in geslaagd, URECA op te zetten: “Dat is echt een pluim voor de regio”. 

28% Van de vragen gaat volgens Jansen op de Haar over financiën, met name financierings-vraagstukken, zoals de Corona-overbruggingslening (COL). 23% Van de vragen gaat over steunregelingen. “In een enkel geval zorgen we voor bemiddeling. Het gaat dan om bedrijven die in conflict zijn gekomen, met aandeelhouders of huurder met verhuurders bijvoorbeeld”. En ten slotte blijkt er behoefte aan ondersteuning bij marketing en sales. Een mooi voorbeeld hiervan is van de Utrechtse chocolademakers Mesjokke.

Jansen op de Haar sluit af met een oproep: “Vragers blijven terug komen, het netwerk werkt echt. We lijken nu in het oog van de storm te zitten, waar de vragen haast opdrogen. Dat kán bijna niet. Get connected met ons. We kunnen je echt helpen. Zit je met een vraag of heb je juist kennis, die je wilt inzetten? Laat van je horen en laten we samen de toekomst in stappen!

De brug tussen Kanaleneiland en Papendorp

Kanaleneiland is wijk met sociale achterstand en problemen die daarbij horen. Een brug verder ligt Papendorp, een nieuw ontwikkelde businesswijk. Een tijd geleden is een zoektocht gestart vanuit Utrecht om beide gebieden op de een of andere manier aan elkaar te verbinden, zodat ze elkaar versterken. Op het podium vertellen Mikkel Hofstee en Nathan Rozema over Stichting Vitaal Leven en Werken Utrecht.

De Stichting, een combinatie van verschillende partijen, heeft als doel om via 3 businesscases meer werk, meer vitaliteit en een betere mobiliteit op Kanaleneiland en Papendorp te creëren. Rozema: “Het woord zegt het eigenlijk al Kanaleneiland is in veel opzichten een eiland. Het mooie van dit project is dat we een brug slaan tussen de wijk en het businesspark, een brug om meer werkgelegenheid voor de wijk te creëren”.

Hofstee: “Twee jaar geleden werd ik benaderd door Jelle van der Weijde van EBU. Hij gaf aan dat ze  Utrecht de gezondste gemeente wil worden in 2030. Maar dat er veel verschillen tussen de wijken zijn. Daar wilden we iets aan doen”.

Wat niet werkt, is betutteling, weten de heren: “Wat we onder andere willen doen is met studenten van ROC Midden-Nederland  naar inwoners van Kanaleneiland toe gaan. En proberen om mensen vanuit het principe van Positieve Gezondheid te bereiken. Verder willen we mensen in de wijk, voor en door de wijk inzetten. Ook betrekken we het bedrijfsleven erbij. Het is niet een leuk projectje, maar we gaan voor langdurig effect. We krijgen een klein deel subsidie om te starten. Maar na drie jaar moet het op eigen benen kunnen staan”.

De heren hebben een oproep: “Wij gaan een kickoff organiseren en we gaan jullie uitnodigen. We hebben jullie nodig, dus: wil je iets met vitaliteit, duurzame inzetbaarheid of ben je op zoek naar talent? Meld je!” Klik hier voor meer informatie en contact.

Innovatie in de media vanuit Hilversum

Ook aan Eppo van Nispen tot Sevenaer, directeur Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, de eer om het podium in Hilversum te betreden. Een Talk over de kracht van mediabedrijven en Dutch media week met als thema “anytime anyplace”. De impact van media op mens en maatschappij is groot. Zeker in deze tijd, waarin veel via beeld en geluid op afstand plaatsvindt. Van Nispen tot Sevenaer ziet het Mediapark als plek waar veel innovatie plaatsvindt. En dat vindt niet alleen hij. In een video laat hij verschillende mediamensen aan het woord over de belangrijkste innovaties.

Een crisis heb je liever niet, maar deze crisis heeft ons over een volgende stap leren nadenken. Bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie, AI, kan voor de regio Utrecht kansen bieden. Voor een deel aangestuurd door Hilversum met alle hightech bedrijven hier”, klinkt het vanuit Studio21. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid zet ook al stappen in die richting. Het instituut is penvoerder van de werkgroep cultuur van de nationale AI coalitie, waarbij al veel bedrijven en kennisinstellingen zijn aangesloten.

Ook deze Talk wordt afgesloten met een oproep: “Denk mee hoe we de toekomst van media met AI kunnen verder kunnen helpen. Als we dat niet vanuit de regio Utrecht een boost kunnen geven, van waar uit dan wel?” Contact opnemen kan via: Cultuur@nlaic.com

Ook deel 2 van het verslag lezen?