Domein
Categorie

Get Connected FinTech

Op 21 juni vond op initiatief van de Economic Board Utrecht (EBU) de eerste Get Connected FinTech plaats, in het Muntgebouw in Utrecht. Ongeveer 60 professionals van binnen en buiten de regio deelden in hoog tempo met elkaar inzichten over hoe blockchain en nieuwe financiële instrumenten kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Impact financiële sector

Ronald Kleverlaan (Universiteit Utrecht) deelde 21 juni als eerste zijn inzichten over de impact die alternatieve financieringsvormen op de financiële sector hebben. Hij keek ook vooruit, en voorspelde dat de aanbieders van deze alternatieve financieringsvormen straks meer marktaandeel zullen hebben dan de traditionele banken.

Blockchain voor product lifecycle management

Martijn van Dijk, student aan de Hogeschool Utrecht, presenteerde hoe hij, samen met zijn medestudenten Bianca Krieger en Matthijs van Bremen, een blockchain-toepassing had gebouwd die ervoor zorgt dat materialen vaker worden hergebruikt.

Oproep tot samenwerking

In vier korte pitches werden bovendien plannen ontvouwd en oproepen gedaan tot samenwerking. Zo riep Ivo Luijendijk van Worldline de gemeente op om gezamenlijk te werken aan gezonde inwoners met behulp van blockchain-toepassingen, vroeg Gerben Nap namens de stichting STRO Utrechtse ondernemers om de Utrechtse euro te gebruiken omdat het leidt tot 2/3 minder faillissementen en nodigden lectoren Lex van Teeffelen en Jaap Goedegebuur van de Hogeschool Utrecht partijen uit om samen met de HU nieuwe toepassingen te ontwikkelen in hun nieuwe blockchain-innovatielab. Vanaf september gaat dit lab rondom blockchain van start voor de thema’s FinTech, supply chains en health. Factcheckers Martijn Rademakers en Daniëlle Arets van DUIC presenteerden hun plan om met behulp van blockchain fake-news te bestrijden.

Michael de Kruijf (boardlid EBU en commercieel directeur van Greenberry): “Het valt op dat er in de regio Utrecht ontzettend veel gebeurt op het gebied van FinTech en Blockchain. Op commercieel gebied, maar ook als het gaat om maatschappelijke vraagstukken waar blockchain technologie een oplossing kan bieden. Het doel van de middag was om dit te laten zien, en om ervoor te zorgen dat partijen met elkaar in contact komen. En dat is gelukt! Er zijn veelvuldig visitekaartjes uitgewisseld en vervolgafspraken gemaakt. Dat is belangrijk, want kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden weten elkaar in de Utrechtse financiële sector nog te weinig te vinden. Daardoor blijven veel ontwikkelkansen onbenut.”

Heerd Jan Hoogeveen (domeinmanager EBU): “De mogelijkheden die FinTech met zich meebrengt, reiken verder dan alleen de financiële sector. Blockchain en FinTech-oplossingen kunnen mensen helpen langer zelfstandig thuis te wonen, of meer regie te nemen over hun eigen zorg (zelfmanagement). Ook als het gaat om voedsel (-ketens), duurzaamheid en decentrale energievoorziening valt er veel winst te behalen met behulp van FinTech. Onze ambitie is om voldoende partijen bij elkaar te brengen, zodat met vereende krachten weer nieuwe innovatieve initiatieven van de grond kunnen worden getild. FinTech initiatieven waarbij in onverwachte samenwerkingen nieuwe deuren worden geopend en die bijdragen aan gezond stedelijk leven. En dat we dit soort bijeenkomsten structureel kunnen laten plaatsvinden. Partijen die daar een bijdrage aan willen leveren kunnen zich bij mij melden via heerdjan.hoogeveen@economicboardutrecht.nl.”

De Get Connected FinTech is een initiatief van de Economic Board Utrecht. Door middel van de Get Connected netwerkbijeenkomsten brengen wij overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven in de regio samen, om zo de vraag vanuit de samenleving naar gezond leven in de regio te vertalen naar meer banen en investeringen. 

Karen van der Moolen

Karen van der Moolen is domeinmanager Slim bij Economic Board Utrecht.

06-14843018 06-14843018