Domein
Thema
  • Circulaire economie
Initiatief
Categorie

Get Connected Materiaal Gedreven Opdrachtgeverschap

De wereld van bouwen en ontwerp verandert. Er worden steeds meer circulaire eisen gesteld, zoals het hoogwaardig hergebruiken van materialen. Dinsdag 7 mei organiseerde Economic Board Utrecht de Get Connected Materiaal Gedreven Opdrachtgeverschap voor partijen die ook de circulaire stap willen maken in hun projecten en op zoek zijn naar tips. 

De bijeenkomst was bedoeld om/voor:

  • Uitwisseling van tips over het invullen van materiaal gedreven opdrachtgeverschap;
  • 3 concrete casussen een stap verder te brengen door de initiatiefnemers te bevragen vanuit gedachtegoed van een architect, projectmanager, aannemer of opdrachtgever;
  • Nieuwe verbindingen door middel van speeddates;
  • Koppelen van vraag- en aanbod van materialen in de regio.

Download hier de slides en praatplaten van de breakouts:

Slides keynotespreker Bianca Ernst
Verslag sessie De Plaatsmaker (verslaglegging Plaatpraters)
Verslag sessie GBN (verslaglegging NMU)
Verslag sessie INSERT (verslaglegging EBU

Regionale opgave

De provincie Utrecht heeft een grote bouw-, renovatie- en transformatie-opgave. De bouw gebruikt 40% van de totale grondstoffen wereldwijd, wat leidt tot 33% van de landelijke CO2-uitstoot. Een enorme potentie dus voor circulaire bouw- en sloopoplossingen. TNO-onderzoek becijferde de circulaire potentie in de provincie Utrecht in 2016 op 180 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar en 1.500 nieuwe banen (met behulp van circulaire verdienmodellen).

Economic Board Utrecht

Economic Board Utrecht (EBU) heeft samen met Alliantie Cirkelregio Utrecht in 2018 vier kansrijke productmarktcombinaties geselecteerd waarvoor het aanjagen van propositie-en vraagontwikkeling het meest succesvol lijkt, namelijk circulaire woningen, circulaire infra, hergebruik van componenten en isolatiemateriaal o.b.v. reststromen. De bijeenkomst 7 mei is een vervolg op de werksessie “hergebruik van componenten” op de Werkconferentie Circulaire bouw & demontage dd. maart 2018. Tijdens deze werksessie hebben we verkend hoe opdrachtgevers hergebruik van componenten stimuleren en welke componenten kansrijk zijn voor hergebruik. Inmiddels is er ervaring opgedaan met materiaal gedreven opdrachtgeverschap. Op deze bijeenkomst worden geleerde lessen gedeeld, concrete projecten verder geholpen en adviezen gegeven voor versnelling.

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256