Domein
Thema
  • Slim ondernemen
Initiatief
Categorie

Get Connected Sustainable Finance & FinTech

Als vervolg op de eerste Get Connected FinTech op 21 juni, organiseerden Economic Board Utrecht en Gemeente Utrecht gezamenlijk op 8 februari de tweede editie: Get Connected Sustainable Finance & FinTech. In vier pitches en interviews werden plannen ontvouwd en oproepen gedaan tot samenwerking bij de bijna 60 aanwezige professionals.

Dat de Get Connected FinTech bijdraagt aan totstandkoming van nieuwe verbindingen, blijkt uit de terugblik op de vorige editie. Lex van Teeffelen van de Hogeschool Utrecht pitchte tijdens de vorige bijeenkomst het nieuwe Blockchain Lab. In de tussentijd hebben ze naar aanleiding van de Get Connected diverse toepassingen voor de gemeente Utrecht ontworpen. Jaap Vink vertelde namens stichting STRO dat DUIC zich na de Get Connected FinTech heeft aangesloten bij de Utrechtse Euro. Ook zij hebben inmiddels contact met de gemeente Utrecht. Ze blijven op zoek naar nieuwe bedrijven en organisaties.

Utrecht wereldtop Sustainable Finance

Willem van Oosten (gemeente Utrecht) heeft het afgelopen halfjaar in beeld gebracht wat de kracht van de regio Utrecht is in de financiële sector.

Van Oosten: “Het thema FinTech leeft overal. De kracht van Utrecht ligt specifiek op het terrein van sustainable finance, wat dat betreft bevinden we ons echt in de wereldtop. Als we die positie willen vasthouden, moeten we ontwikkelingen op het gebied van FinTech op dat gebied toepassen. Dat vraagt om focus op goede data, en investeren in goed opgeleide IT-ers.”

Rens van Tilburg, directeur van het Sustainable Finance Lab van de Universiteit Utrecht, gaf aan dat kennisinstellingen, zoals de Universiteit, daar een rol bij willen spelen door de sector te helpen via samenwerkingen, onderzoeken, scripties, stages en incubators waar startups oplossingen ontwikkelen en naar de markt brengen.

Ook ziet Van Tilburg kansen als het gaat om sustainable finance toepassingen in de circulaire economie. “Hier zitten allemaal nieuwe bedrijfsmodellen waarbij het bedrijf eigenaar blijft van het product, en dat dan als dienst uitlevert. Hiervoor zouden blockchain-achtige oplossingen de uitkomst kunnen bieden.” Henk Kuipers gaf namens de Rabobank aan hier al mee bezig te zijn.

Remco Voormolen, business development manager bij FinFiles, haakte  in op het pleidooi van Rens van Tilburg: “We willen graag door samen te werken met EBU, gemeente Utrecht en de kennisinstellingen, werken aan het ontwikkelen van de juiste data om sustainable finance mogelijk te maken. Zonder betrouwbare data kan dat niet, en zonder samenwerking ook niet. Daarom willen we een sustainability hub Utrecht starten. Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen.”

Duidelijke vragen & data

Piet Sprengers van ASN Bank bevestigde de lezing van Remco Voormolen:“Om de positie van de regio in de wereldtop van FinTech te kunnen behouden en versterken, moeten we samenwerken en weten wat onze impact is. Bijvoorbeeld als het gaat om projecten rondom leefbare lonen of biodiversiteit. Hiervoor moeten we snel en betrouwbaar over de juiste data kunnen beschikken. En we weten dat die data ergens zijn, maar nog niet ontgonnnen zijn voor financiële instellingen om daar gebruik van te maken. Hoe kunnen we die data straks ook als bank gebruiken om goede beslissingen te nemen?”

En zo werd de rode draad duidelijk van deze GetConnected: samenwerking, beschikbaar maken van data en ontwikkelen van human capital als noodzakelijke ingrediënten om als regio niet alleen aan de top van sustainable finance te komen, maar er ook te blijven.

Wilt u een samenwerking in FinTech of sustainable finance verkennen of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met Heerd Jan Hoogeveen.

 

Over Get Connected FinTech

De Get Connected FinTech is een initiatief van de Economic Board Utrecht. Door middel van de Get Connected netwerkbijeenkomsten brengen wij overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven in de regio samen, om zo de vraag vanuit de samenleving naar gezond leven in de regio te vertalen naar meer banen en investeringen. 

Karen van der Moolen

Karen van der Moolen is domeinmanager Slim bij Economic Board Utrecht.

06-14843018 06-14843018