Domein
Categorie

Green Recovery Statement: een oproep voor gezamenlijke visie en actie

Momenten van crisis zorgen ervoor dat mensen goed gaan nadenken. Waar zijn we nou mee bezig en hoe moet het nu verder? Tien jaar geleden was er ook een crisis en ook toen waren er allerlei herstelplannen. Daarin heb ik de omslag naar duurzaamheid bij overheden en bedrijven echt gemist. Deze crisis is een uitgelezen moment om dat wel op te pakken. Ik zie de statement dan ook als een oproep om een gezamenlijke visie te vormen in Nederland en in actie te komen”. Aan het woord is John Mak, directeur van W/E adviseurs.

Het adviesbureau voor een duurzame leefomgeving tekende met bijna 300 andere bedrijven een Green Recovery Statement. Deze verklaring bevat een dringende oproep aan de overheid om duurzaamheid en inclusiviteit centraal te stellen bij de coronaherstelplannen.

Donderdag 8 oktober tijdens het Utrecht Region Get Connected jaarcongres praten  Diederik Samson (Kabinetschef Europese Commissie), Huib van Essen (Gedeputeerde provincie Utrecht), Edgard Creemers (voorzitter van de investeringscommissie van ROM Regio Utrecht) over de kansen van groen economisch herstel.

Lees hier meer en meld je aan

Voorschot op de toekomst

Onze missie is om vanuit een gezamenlijke betrokkenheid te werken aan een toekomstbestendige leefomgeving, waarin huidige en komende generaties comfortabel en gezond kunnen wonen, werken en recreëren. Het zou gek zijn als we de Green Recovery Statement niet hadden getekend. Het past dus helemaal bij wat we willen zijn en al sinds de oprichting in 1979 doen.

In de politiek ontbreekt een duurzame visie nog steeds teveel. Ook in de huidige herstelregelingen is er vaak sprake van een kortetermijnvisie. Dat staat op gespannen voet met duurzame ontwikkelingen. Ik hoop dat dat anders gaat worden. Ik zie wel dat veel partijen in Nederland nu nadenken over hoe we dat herstel duurzaam kunnen aanpakken. In de vorige crisis draaide het om bezuinigingen, nu wordt er juist veel geïnvesteerd in de herstelplannen. We kunnen nu een voorschot nemen op de toekomst door goede keuzes te maken waar het geld in te stoppen ”.

Aandacht voor verduurzaming gebouwde omgeving

In potentie biedt deze periode veel mogelijkheden. We zullen nog moeten zien of het goed uitpakt. De regionale herstelplannen zouden zich goed kunnen richten op investeren in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het gaat dan om het wegnemen van belemmeringen. Deze zijn vaak financieel en hebben te maken met draagvlak van bewoners. Er moeten zeven miljoen woningen verduurzaamd worden om klimaatneutraal te worden. Het tempo waarin dat nu gebeurt is veel te laag. We moeten een werkwijze vinden om dit te stimuleren. Samen met stakeholders, zoals woningcorporaties, vastgoedbeleggers en particuliere eigenaren. Bij de vorige crisis zag je dat het belastingtarief voor woningrenovatie werd verlaagd. Dat kan ook nu werken. En dat geldt misschien ook voor arbeid, die renovaties vaak zo duur maakt. Als daarop gerichte financiële regelingen worden ontwikkeld, dan wordt het aantrekkelijker om te verduurzamen en dan verandert er echt iets!

Klantvraag stimuleren

Als adviesbureau doen we onderzoek, we geven advies en we ontwikkelen software om inzicht te geven. We zijn daarbij afhankelijk van de klantvraag. Dat de klantvraag duurzamer wordt, is essentieel. Dat zien we ook al wel gebeuren. De vraag naar circulariteit, klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit neemt toe. Met zulke klantvragen kunnen wij onze GPR software verder doorontwikkelen. Maar de vraag moet verder worden gestimuleerd om te versnellen. Mijn wens is dat er een collectief bewustzijn en een collectieve vraag ontstaat bij corporaties en vastgoedbeleggers – waarvan er ook een paar grote in de regio Utrecht zitten. Dat ze niet alleen een routekaart voor klimaatneutraal in 2050 maken, maar ook kijken naar hoe je daar nou de komende vijf jaar concreet mee aan de slag gaat. En niet alleen plannen voor een klimaatneutrale gebouwde omgeving maken, maar ook denken aan een gezonde en circulaire omgeving; hoe krijg je dat voor elkaar? Daar zouden wij graag met elkaar aan werken”.

Inzicht, perspectief en financiële drempels wegnemen

Wij kunnen als adviesbureau natuurlijk de financiële drempel voor verduurzaming van bestaande gebouwen en woningen niet wegnemen. Maar wij kunnen met onderzoek, advies en software wel inzicht geven in de huidige situatie en wat er nodig is om die te veranderen. Dat doen we zo concreet mogelijk onder het motto: ‘moeilijke materie makkelijk maken’ en ook leuker. Het is mooi als mensen erachter komen dat verduurzamen minder moeilijk is dan gedacht en dat het nog leuk is ook. Als er in de herstelplannen dan aandacht is voor de financiële drempel en het daarmee aantrekkelijker maken voor alle stakeholders, inclusief de bewoners, dan hebben we een win-winsituatie”.

Ondertekenaars

De ondertekenaars van de Green Recovery Statement vragen de regering om de Europese Green Deal tot hoeksteen van deze plannen te maken. Zij roepen op om met de herstelinvesteringen de economie te ondersteunen bij het realiseren van de Sustainable Development Goals en de doelstellingen uit het Parijs-akkoord. Ook pleiten de ondertekenaars ervoor, op lange termijn zekerheid te bieden over het Nederlandse Klimaatakkoord en te zorgen voor meetbare verplichtingen.

Onder de bijna 300 ondertekenaars zijn ook diverse koplopers uit onze regio aanwezig, zoals Albron, ASR, Band op Spanning, Bureau BUITEN, Cultuur en congrescentrum Antropia, de Volksbank, ENGIE, Interface Nederland, Iwell, Modulo Milieustraten, NS, PaperFoam, PGGM, Pre Consultants BV, ProRail, PwC, Rabobank, Royal Friesland Campina, Royal Haskoning DHV, Sempergreen Group, Sustainalize, Social Impact Factory,, Strukton Groep NV, VELUX Nederland, W/E adviseurs, Triodos Bank en Zero Food Waste.

Lees hier ook de interviews met ondertekenaars Teun Verheij, algemeen directeur van Albron en Maarten Kruger, partner bij Bureau BUITEN.

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256