Domein
Categorieën

Greendish: gezonde en duurzame voeding overal en voor iedereen beschikbaar

Greendish biedt overheden en private voedselaanbieders een programma om hun voedselaanbod aan te passen. Met als doel gezonde en duurzame voeding overal en voor iedereen beschikbaar. En dat slaat aan. Om te kunnen blijven voldoen aan de vraag naar de oplossingen die zij biedt, gaat Greendish nu de samenwerking aan met Diagnose Voeding & Gezondheid; het accelerator programma voor initiatieven op het gebied van voeding & gezondheid.

Greendish, voorheen bekend als ‘Variatie in de Keuken’, is opgericht in 2011. Greendish kent diverse expertises waarmee ze proberen het voedselaanbod gezonder te maken, de productieketen te verduurzamen en voedselverspilling te verminderen.

Stimuleren van gezond én duurzaam voedselaanbod noodzakelijk

Een gezonder en duurzamer voedselaanbod is niet altijd vanzelfsprekend. Overal om ons heen is 24/7 voedsel beschikbaar, waarvan niet alles gezond en duurzaam is. Dit zet aan tot het consumeren van veelal ongezonde producten. We consumeren steeds meer buitenshuis. Zo neemt het aantal eet- en drinkgelegenheden in de steden structureel toe en wint de fastfoodmaaltijd aan populariteit. Steeds meer Nederlanders dineren minimaal één keer per week buiten de deur en over de periode 2012–2017 groeide de omzet van de horeca met 29 procent. Daarnaast is bijna de helft van de volwassen Nederlanders te zwaar en heeft bijna een op de zeven obesitas. Ongeveer 9 op de 10 Nederlanders eten te weinig groente en fruit en 30% van datgene wat er op ons bord ligt, is van dierlijke oorsprong. Tegen 2050 is er 70% meer voedsel nodig met ons huidige consumptiepatroon. Daarentegen verspillen we gemiddeld 47 kg voedsel per persoon per jaar.

Bewezen impact

In de afgelopen jaren heeft Greendish samengewerkt met diverse organisaties, waaronder (lokale en nationale) overheden, voedselaanbieders, leveranciers, cateraars, werkgevers en scholen. Meer dan 80 voedselaanbieders, samen goed voor meer dan 1.000 locaties, zijn inmiddels geholpen om hun voedselaanbod gezonder en duurzamer te maken. Via meerdere samenwerkingsprojecten met Wageningen Universiteit en het Louis Bolk instituut is bewezen dat Greendish’ aanpak succesvol is voor het aanpassen van menu’s met behoud van gasttevredenheid. In verschillende out-of-home settings komt steeds weer naar voren dat Greendish’ methode, met kleine aanpassingen op het bord, leidt tot grote impact op de consumptie van gasten en op het milieu.

Doorgroeien

Greendish kan de vraag naar de oplossingen die zij biedt nauwelijks aan. Om hier op in te spelen zal extra worden geïnvesteerd in productontwikkeling en opschaling. De ambitie is om in de periode 2019-2021 de werkzaamheden verder op te schalen naar honderden private voedselaanbieders in binnen- én buitenland. Diagnose Voeding & Gezondheid onderschrijft het maatschappelijk belang van dit initiatief en zet zich in voor de realisatie van deze ambitie en ondersteunt Greendish waar nodig en mogelijk.

Over Diagnose Voeding & Gezondheid

Voeding draagt bij aan een vitaal en gezond leven. Voeding verdient dan ook een prominente rol bij het stimuleren van gezondheid en preventie van chronische aandoeningen. Dat is de overtuiging van de partijen die samen het landelijke programma ‘Diagnose Voeding & Gezondheid’ zijn gestart. We initiëren, ondersteunen én versnellen innovaties en initiatieven met een grote maatschappelijke impact. Ook faciliteren we de maatschappelijke dialoog over voeding en gezondheid en delen we kennis en inzichten op dit gebied. Initiatiefnemers zijn Rabobank en BeBright. De coalitie van strategische partners bestaat onder andere uit: Gemeente Utrecht, Economic Board Utrecht, Zilveren Kruis en Jaarbeurs en wordt ondersteund door de Utrechtse kennisinstellingen: Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en het UMC Utrecht.

Lees meer over het initiatief Diagnose Voeding & Gezondheid

EBU Blikvangers

De regio Utrecht kent vele mooie, inspirerende initiatieven die bijdragen aan een groene, gezonde en slimme regio. Onder de noemer EBU Blikvangers delen wij graag deze (succes-) verhalen. Bent of kent u een blikvanger? Mail dan naar research@economicboardutrecht.nl Bekijk meer blikvangers op de Gezond stedelijk leven initiatievenkaart. 

Gezond Stedelijk Leven initiatievenkaart

Jelle van der Weijde

Jelle van der Weijde is domeinmanager Gezond bij Economic Board Utrecht

06-47556548 06-47556548