Domeinen
Initiatief
Categorie

Groei in werkgelegenheid bij Utrechtse startups

Uit onderzoek van de Economic Board Utrecht (EBU) blijkt dat de werkgelegenheid bij innovatieve startups in de regio Utrecht in 2017 met 18% is gegroeid. Dat is een stuk meer dan bij het overig MKB, dat een banengroei van 2% laat zien in dezelfde periode. Goed nieuws voor de gehele economie, want innovatieve startups zorgen voor noodzakelijke vernieuwing van producten, diensten en verdienmodellen, waardoor de regio Utrecht een economisch competitieve regio kan blijven.

Het onderzoek, dat op verzoek van StartupUtrecht werd uitgevoerd, laat verder zien dat het aantal actieve innovatieve startups enigszins terugloopt. Heerd Jan Hoogeveen, directeur StartupUtrecht: “De cijfers sluiten aan op de aantrekkende economie van de afgelopen jaren: er zijn meer vacatures en meer mensen kiezen voor een vast salaris in plaats van een startup te beginnen. Maar de startups die beginnen, zijn vervolgens vaak wel kwalitatief goed en hebben goede kansen om door te groeien en een banenmotor te worden.”

Opvallend is dat de overlevingskans van startups in de regio Utrecht relatief groot blijkt te zijn. Waar uit beleidsonderzoek blijkt dat gemiddeld 50% van de startups na 5 jaar niet meer bestaat, laat de populatie die de EBU onderzocht zien dat dat percentage in de regio Utrecht slechts 26% beslaat.

Hoogeveen: “De geografische spreiding van innovatieve startups bevestigt dat we het werkveld van StartupUtrecht niet moeten beperken tot alleen de stad Utrecht, maar naar de hele regio moeten blijven kijken. Maar liefst 29% van de innovatieve startups bevindt zich buiten de stad Utrecht, verspreid over de hele regio. Van Bunnik en Stichtse Vecht tot Woerden en Zeist.”

Over StartupUtrecht

StartupUtrecht verbindt startups, scale-ups, corporates, investeerders, lokale overheden, banken en kennisinstellingen om het Utrechtse startup ecosysteem verder op te bouwen en te laten groeien. Hierbij biedt StartupUtrecht toegang tot kapitaal, corporates, communities en talent.

Download het onderzoek

Karen van der Moolen

Karen van der Moolen is domeinmanager Slim bij Economic Board Utrecht.

06-14843018 06-14843018