Domein
Categorie

Momentum voor de groene economie, werk aan de winkel voor Utrecht

Groen economisch herstel is wat ons betreft essentieel om uit de crisis te komen. De manier hoe we nu energie winnen en met onze grondstoffen omgaan, dat is niet houdbaar, dat is niet duurzaam. Dat weten we al langer. Maar de huidige crisis geeft wel momentum. We moeten nu investeren om de economie uit het slob te halen, dus laten we dat vooral goed en duurzaam doen”, steekt Maarten Kruger, partner bij Bureau BUITEN, van wal als de term groen economisch herstel valt.

Het Utrechtse adviesbureau voor economie en omgeving tekende daarom met bijna 300 andere bedrijven een Green Recovery Statement. Deze verklaring bevat een dringende oproep aan de overheid om duurzaamheid en inclusiviteit centraal te stellen bij de coronaherstelplannen.

Na slimme lockdown, intelligent herstelplan

Kruger: “Het is belangrijk dat overheden juist in deze crisis een stevige koers uitzetten, een duidelijke ambitie uitspreken. De EU heeft op dat gebied goede stappen gezet. De nieuwe meerjarenbegroting en het akkoord voor het Corona-herstelplan is heel ambitieus en heel duidelijk gericht op groener en slimmer. Het Rijk is nog wat minder gericht op groen economisch herstel. Na de intelligente lockdown zou je nu ook een intelligent herstelplan moeten hebben, waarin je kijkt naar welke sectoren in de toekomst van vitaal belang zijn voor onze economie toekomstbestendig zijn en steun verdienen met publieke middelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om groene energie, duurzame, mobiliteit circulaire bouw en leisurevastgoed. Wij vinden het belangrijk om ons als bedrijf achter groen economisch herstel te staan”.

Kansen voor de regio

Hoewel Kruger en zijn collega Jos van Heest kansen zien voor regio’s, is er wel een integrale blik en aanpak nodig: “Je hebt heel veel nodig als regio voor de groen economisch herstel. Het gaat om het versnellen van arbeidsmarktbeleid gericht op om- en bijscholing. Er zijn natuurlijk heel veel nieuwe werklozen bij gekomen door corona, maar aan de andere kant vraagt de energietransitie bijvoorbeeld ook heel veel arbeid.

Als adviesbureau werken we veel aan werklocatiebeleid. We zien dat de verduurzaming van de economie veel ruimte en infrastructurele aanpassingen vergt, en dat regio’s hier niet altijd een goede strategie voor hebben. Denk aan uitwisseling en opslag van materialen en reststromen, retourlogistiek, klimaatadaptatie, ruimte voor duurzame energieopwekking, warmte-uitwisseling, etc. Kortom, je moet eigenlijk over de hele linie van je ruimtelijk-economisch beleid inspelen op een groene economie en groen economisch herstel.

Inmiddels hielp het adviesbureau de provincies Gelderland, Zuid-Holland, Overijssel en Drenthe door van alle bedrijventerreinen in de provincies de toekomstbestendigheid en duurzaamheid in kaart te brengen en aanbevelingen te doen om het werklocatiebeleid vorm te geven. Voor de gemeente Duiven heeft BureauBuiten onderzoek gedaan naar het bedrijventerrein InnoFase. De gemeente heeft als doel het terrein zo in te richten en te profileren dat er zich bedrijven uit de circulaire economie en de energie- en milieutechnologiesector vestigen.

Regio Utrecht

“Wat de stad en regio Utrecht al heel goed doen, is echt de ambitie uitspreken om een groene en gezonde regio te zijn. Je ziet dat ook in alles terug. In de herinrichting van het stationsgebied en centrum bijvoorbeeld. Daar zijn echt een aantal moedige keuzes gemaakt, bijvoorbeeld om voetgangers zoveel ruimte te geven, goed te investeren in de fietsinfrastructuur. Wat duurzame mobiliteit en groene uitstraling van de stad betreft doet Utrecht het heel goed. En is daarin ook internationaal een voorbeeld.

Ook maakt de stad goed werk van innovatiebevordering en ondersteuning van bedrijven. Wij hebben bijvoorbeeld vorig jaar voor de stad Utrecht een innovatiestrategie Circulair Bouwen opgesteld; een ambitie die steeds meer voeten aan de grond krijgt in Utrecht. Dit leidt tot nieuwe werkgelegenheid voor de stad, én zorgt voor kennis die Utrecht ook weer naar andere regio’s en landen kan exporteren”.

Tekst gaat verder na beeld.

Werk aan de winkel

“Utrecht zal het als drukbevolkte stad en regio lastig hebben om dat in eerste instantie ruimte te geven. Maar als je de ruimte slim gaat combineren, dan kun je heel veel meer in energie-opwekking dan je op het eerste gezicht zou denken”.

Van Heest ziet hierbij als het gaat om de regio Utrecht een rol voor de gemeente Utrecht, EBU en de ROM Utrecht. “De ROM kan bijvoorbeeld eisen stellen voor kapitaalverstrekking; moet passen bij groen, gezond, slim ambities”.

Een integrale economische strategie voor de vergroening van de economie voor Utrecht

Waar de regio goed aan zou doen, volgens Kruger, is het formuleren van een goede -groene- economische strategie. “Bij veel gemeentes en provincies zie je dat economische zaken een aparte afdeling is en duurzaam ligt weer heel ergens anders. We denken dat je dat veel meer kan en moet verknopen met elkaar. Waar wij als ruimtelijk-economisch bureau heel graag aan zouden werken is een groen economisch herstelvisie, waarin je kijkt naar arbeidsmarktbeleid, naar werklocatiebeleid, waar ga je die bijvoorbeeld circulaire bedrijven plaatsen, naar de infrastructuur die je nodig hebt, de profilering van de regio. En zo met alle neuzen dezelfde kant op binnen gemeenten en provincies, weten waar je naartoe werkt met die stip op de horizon: een groene, fossielvrije economie. En als je daar nu mee begint, dan ga je daar echt de vruchten van plukken. Wij werken als Bureau BUITEN graag met de gemeente of provincie Utrecht mee aan zo’n strategie!”

Verder praten met Bureau BUITEN over groen economisch herstel?

Dat kan! Op 6 oktober tijdens het webinar ‘Groen herstel na corona’. Bureau BUITEN in gesprek over hoe gemeenten en provincies economisch herstelbeleid in kunnen zetten om de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige samenleving te versnellen.

Ondertekenaars

De ondertekenaars van de Green Recovery Statement vragen de regering om de Europese Green Deal tot hoeksteen van deze plannen te maken. Zij roepen op om met de herstelinvesteringen de economie te ondersteunen bij het realiseren van de Sustainable Development Goals en de doelstellingen uit het Parijs-akkoord. Ook pleiten de ondertekenaars ervoor, op lange termijn zekerheid te bieden over het Nederlandse Klimaatakkoord en te zorgen voor meetbare verplichtingen.

Onder de bijna 300 ondertekenaars zijn ook diverse koplopers uit onze regio aanwezig, zoals Albron, ASR, Band op Spanning, Bureau BUITEN, Cultuur en congrescentrum Antropia, de Volksbank, ENGIE, Interface Nederland, Iwell, Modulo Milieustraten, NS, PaperFoam, PGGM, Pre Consultants BV, ProRail, PwC, Rabobank, Royal Friesland Campina, Royal Haskoning DHV, Sempergreen Group, Sustainalize, Social Impact Factory,, Strukton Groep NV, VELUX Nederland, W/E Adviseurs, Triodos Bank en Zero Food Waste.

Lees hier ook de interviews met ondertekenaars Teun Verheij, algemeen directeur van Albron en John Mak, directeur van W/E adviseurs.

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256