Domeinen
Thema
  • Energiepositief wonen & werken
Initiatief
Categorie

Grote sprong voor meer VvE’s mogelijk in 2019

In april las u over de landelijke steun voor grootschalige verduurzaming VvE-appartementen. De aanleiding was de ondertekening van een convenant om financieringsknelpunten tot een oplossing te brengen. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder. Dick Hagoort is projectleider voor dit onderwerp bij NIA (Nederlands Investerings Agentschap). Hij geeft een update.

Concept advies gereed

“Na de ondertekening van het convenant zijn we met een aantal experts aan de slag gegaan. Nu, begin september, ligt er een concept rapport met daarin aanbevelingen om de financieringsknelpunten van VvE’s opgelost te krijgen. De komende weken bespreken we de adviezen met de begeleidingscommissie en natuurlijk de financiële wereld. In de begeleidingscommissie zitten onder meer het ministerie van BZK, Stroomversnelling en verschillende overheden. Ik hoop in oktober het finale rapport af te kunnen hebben.”

We willen geen rapport dat in splendid isolation tot stand gekomen is. Daarom steken we veel tijd en energie in gesprekken met relevante partijen en het organiseren van draagvlak

Dick Hagoort, senior adviseur bij NIA

“We hebben ongeveer 1,2 miljoen appartementen in Nederland die door een VvE beheerd worden. Ook die moeten in 2050 allemaal aardgasvrij gemaakt zijn. Veel VvE’s hebben kleine stapjes gezet; denk aan dakisolatie, dubbelglas of zonnepanelen. Vaak met gebruik van subsidies. Maar voor VvE’s die voor groot onderhoud staan en een sprong willen maken in verduurzaming (bijvoorbeeld tot bijna energieneutraal), is financiering een grote uitdaging. Er zijn nu drie pilots gedaan waarbij overheden garant stonden voor de financiering; Ellen, Hamershof en Lindenhove. Voor alle meer dan 1 miljoen appartementen is dat natuurlijk geen optie. Daarom hebben we gezamenlijk het convenant getekend en een advies gemaakt voor de beleidsmakers.”

Uitdagingen

  • Er zijn geen leningen met een looptijd langer dan 15 jaar beschikbaar en die zijn wel noodzakelijk in verband met de terugverdientijd van de maatregelen
  • De voorwaarde “woonlastenneutraal” is nog niet op lange termijn aangetoond. De technieken en bijbehorende prestaties zijn immers nieuw. Dit zorgt voor terughoudendheid
  • Een VvE kan geen hypotheek afsluiten; een VvE is geen persoon en er is geen onderpand
  • Banken hebben hier weinig tot geen ervaring mee waardoor de handelingskosten hoog zijn
  • Banken hebben een zorgplicht naar particulieren; maar hoe die precies ingevuld moet worden richting VvE’s is onduidelijk

Voor alle uitdagingen wordt een oplossing aangedragen in het adviesrapport.

Route

Hagoort: “In het rapport hebben we een route voorgesteld; die door de belangrijkste stakeholders als begaanbaar wordt gezien. We focussen op het oplossen van belemmeringen voor zowel de markt als de VvE’s. De eerste fase zal financiële ondersteuning van de overheid vragen maar op de lange termijn denk ik dat de verduurzaming van VvE complexen prima door de markt zelf geregeld kan worden.

De focus ligt op de grotere, actieve VvE’s, van minimaal 10 appartementen. Die zijn vaak net wat ambitieuzer en beter georganiseerd dan de hele kleine. Een meerjarenonderhoudsplan en actief bestuur zijn bijvoorbeeld wel een voorwaarde voor financiering. Het voorstel voor de opschaling heeft drie speerpunten:

  • Meer pilots zodat we ervaring op kunnen doen. Ervaring op het gebied van technische prestaties; ervaring met processen; ervaring met invulling van wet- en regelgeving; inzicht in risico’s en de beheersing daarvan. Kortom, ervaring met alles wat komt kijken bij de verduurzaming van appartementencomplexen. Die ervaringen kunnen we gebruiken om de standaarden en modellen die we inmiddels ontwikkeld hebben nog verder te verbeteren.
  • Een voorzetting van het Nederlands EnergiebespaarFonds (NEF) voor de eerste periode. Het NEF wordt ook na 2018 voortgezet. Dat is inmiddels besloten. VvE’s kunnen hier dan terecht voor financiering ook met een looptijd van 30 jaar. Het NIA gaat trouwens op in InvestNL (met Wouter Bos als CEO); hierdoor kunnen wij straks ook mee investeren en mogelijk de omvang van het NEF uitbreiden. Er ontstaat dan een flinke financieringsruimte voor VvE’s die al klaar staan om direct aan de slag te gaan. Dat geeft voor de komende jaren lucht.
  • Een structurele oplossing. Ik denk dat als we meer ervaring hebben met dit thema, en de restrisico’s nog wat beter in beeld zijn, de markt (lees banken) de financiering van VvE verduurzaming prima op zich zou kunnen nemen zonder dat de overheid daarin nog een rol speelt. Zo nodig kan een waarborgfonds voor VvE’s nodig zijn en helpen om de risico-premie te reduceren. De verwachting is overigens dat de risico-premie vrij laag kan zijn."

Vervolg

Het NIA verwacht dat in 2019 de eerste VvE complexen aan de slag kunnen met behulp van de NEF financiering voor 30 jaar. We houden u via de nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u vragen over de dit onderwerp? Neem contact op met Dick Hagoort.

Dit artikel is verschenen in de september editie van de nieuwsbrief van Team SNEL. Iedere maand verschijnt een nieuwe editie van dit online magazine. Wilt u de volgende editie van de nieuwsbrief direct in uw mailbox ontvangen?

Meld u hier aan

Stef Röell

Stef Röell is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor de financiële instrumenten.

06-11866643 06-11866643