Domein
Categorie

Hemel(s)water genomineerd voor nationale Waterinnovatieprijs 2017

De Utrechtse ondernemer Albert Jansen is met zijn initiatief Hemel(s)water genomineerd voor de nationale Waterinnovatieprijs 2017 in de categorie Voldoende water. Een prijs voor vernieuwende oplossingen en baanbrekende initiatieven op het gebied van water. Hemel(s)water maakt zuiver drinkwater van regenwater van eigen dak. Tot 22 november kan gestemd worden voor de publieksprijs.

Regen en gezond drinkwater als uitdaging voor gezond stedelijk leven

Het Wereld Economic Forum constateerde in 2015 dat watercrises (schaarste, dan wel extreme overvloed) als grootste bedreiging van de economie kunnen worden gezien. Zo leidt de toenemende regenval in steden tot overstromingen en is uitbreiding van rioolcapaciteit noodzakelijk. Tegelijkertijd is het grondwater – wat veelal als drinkwater wordt gebruikt – in het westen van Nederland aan het verzilten, terwijl in de rest van het land het grondwater verontreinigd wordt door overbemesting en gewassenbestrijding.

Met Hemel(s)water speelt Jansen in op de kans die deze uitdagingen met zich meebrengen. De installatie van Hemel(s)water bestaat uit twee tanks. In de bovenste tank wordt het regenwater opgevangen. Door een membraanfiltratie wordt het water vervolgens gezuiverd en opgeslagen in de onderste tank. Het water voldoet aan Nederlandse drinkwatereisen, is veilig en gezond, bevat geen nitraat, kalk en risico’s op legionella.

Vele voordelen

Regenwater is, zeker in Nederland, in overvloed en gratis beschikbaar. Regenval op een gedeelte van 2,2% van ons land, gelijk aan het dakoppervlak van Nederland, is gelijk aan ons nationale drinkwatergebruik. Bovendien hoeft in steden de rioolcapaciteit niet te worden uitgebreid, door regenwater op te slaan en op deze manier slim te hergebruiken. (Vervangings-)investeringen aan riolen en waterleidingen zijn daardoor minder tot niet meer nodig. En als het gaat om duurzaamheid verbruikt de Hemel(s)waterproductie geen aardgas of elektriciteit, behoeft het geen chemicaliën en geeft het geen reststromen af. Dit in tegenstelling tot de huidige drinkwaterproductie.

(Inter-) nationale toekomst

In 2016 won Hemel(s)water de challenge “Stad van de Toekomst”. Inmiddels is het initiatief meerdere pilots verder.

In de huidige situatie bestaat Hemel(s)water nog uit enkele installaties voor R&D. En er blijkt ruimte voor technische verbetering. Het kan simpeler en goedkoper. Op een nieuwe compacter plug&play concept is octrooi verleend.

Zodra het product klaar is voor marktintroductie en op grote schaal toegepast gaat worden, is de verwachting dat de investering à circa € 2000,- in nieuwbouw in 1-2 jaar terugverdiend kan worden, omdat er bespaard wordt op aansluitingskosten. Bij bestaande bouw duurt dit langer omdat water goedkoop is, maar wel steeds duurder wordt. De schatting is dat de terugverdientijd dan 8-10 jaar wordt.

Internationaal gezien is de terugverdientijd nog gunstiger, omdat Hemel(s)water daar kan concurreren met flessenwater.

Binnenkort zal er ook in de regio Utrecht een proefproject starten met het farmaceutische bedrijf Dishman. Zij zullen met de installatie van Hemel(s)water gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om dit pure water te gebruiken in de productie van medicijnen.

Stemmen voor de publieksprijs

Aan de nominatie voor de nationale Waterinnovatieprijs 2017 is ook een publieksprijs verbonden. Tot en met 22 november gestemd worden via:

www.waterinnovatieprijs.nl/genomineerden2017

EBU Blikvangers

De regio Utrecht kent vele mooie, inspirerende initiatieven die bijdragen aan een groene, gezonde en slimme regio. Onder de noemer EBU Blikvangers delen wij graag deze (succes-) verhalen. Bent of kent u een blikvanger? Mail dan naar info@economicboardutrecht.nl.  

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256