Domein
Thema
  • Energiepositief wonen & werken
Initiatief
Categorie

Hilversum en Utrecht zetten stappen naar woningen zonder energierekening. Wie volgt?

Felicitaties aan gemeente Hilversum en gemeente Utrecht. In beide gemeenten zijn raadsmoties voor 'nul-op-de-meter' woningen door de colleges omarmd. De moties tonen hoge ambities voor koopwoningen en woningbouwcorporaties (klik hier voor de Hilversumse en hier voor de Utrechtse motie). 'Nul-op-de-meter' woningen zijn woningen zonder energierekening.

'Nul-op-de-meter' is winst voor huurders, verhuurders, huizenbezitters en het bedrijfsleven. Met de besparingen op de energierekening kan geïnvesteerd worden in energiebesparende maatregelen. Dat is goed voor de bouw- en installatiebranche. En het is goed voor het milieu. Wie volgt het goede voorbeeld van Hilversum en Utrecht?

Zet alvast 10 september 16.00 uur in uw agenda. Dan vindt de volgende Get Connected bijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst staat volop in het teken van de kansen die 'nul-op-de-meter' bieden. Meer informatie volgt binnenkort. Kom ook.

Natuur- en milieufederatie Utrecht Economic Board Utrecht

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256