Domein
Thema
  • Digital Readiness
Categorie

Hoe digitaal vaardig zijn u en uw organisatie?

Economic Board Utrecht brengt in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen de Digitale Monitor 2019 tot stand. Met deze monitor bieden wij u inzicht in de positie van uw organisatie als het gaat om digitalisering. Loopt uw organisatie voor of achter op branchegenoten?

Klik hier om voor uw organisatie de Digital Readyness Scan in te vullen en zo bij te dragen aan de Digitale Monitor 2019.

Binnen de regio Utrecht willen we gezamenlijk met overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven organisaties helpen om de mogelijkheden van digitalisering beter te benutten. Dat er op dit moment nog veel potentieel onbenut blijft als het gaat om digitalisering, wordt onder meer onderschreven door McKinsey. Uit hun rapport blijkt namelijk dat binnen Europa slechts 12% wordt benut van de (economische) potentie die digitalisering biedt.

Actieagenda Digitale Transformatie

De Actieagenda Digitale Transformatie voor de regio (in wording) is erop gericht de economische structuur van de regio verder te versterken door belemmeringen op het gebied van digitale transformatie te kunnen wegnemen. De Digitale Monitor 2019 draagt bij aan de totstandkoming van deze actieagenda. Zodat we uw organisaties nog gerichter kunnen helpen om de mogelijkheden van digitalisering beter te benutten.

U kunt ons hierbij helpen door de bijbehorende Digital Readyness Scan in te vullen. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat deze voor analysedoeleinden geanonimiseerd worden gebruikt met alleen vestigingsplaats en SBI-code. Gegevens zijn daardoor niet terug te herleiden naar individuele organisaties.

In de monitor staan de volgende thema’s centraal: digitale transformatie, digitale bereidheid en digitale prestaties. 

Waarom meedoen?

Na deelname aan de enquête ontvangt u een persoonlijk Digitaal paspoort. Het Digitaal paspoort geeft een overzicht van hoe uw organisatie scoort op belangrijke indicatoren. Tevens worden de digitale vaardigheden en -prestaties van uw organisatie vergeleken met gelijksoortige organisaties in de regio en in uw branche. 

Wilt u meedoen? Vul dan vóór 29 november de online vragenlijst in op de website van de Rijksuniversiteit Groningen. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Het door u verstrekte e-mailadres wordt alleen gebruikt om uw persoonlijke Digitale paspoort per email toe te sturen. Dit gebeurt in december na analyse van alle deelgenomen organisaties.

Klik hier om naar de Digital Readyness Scan te gaan.


Mocht de link niet werken, kopieer dan de volgende link in uw browser: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_39RU49a6b5tSugZ 

We danken u alvast vriendelijk voor uw deelname.

Karen van der Moolen

Karen van der Moolen is domeinmanager Slim bij Economic Board Utrecht.

06-14843018 06-14843018