Domeinen
Categorie

Hoe is het met Het Lokaal?

In 2015 startten Rinke van ‘t Holt en Cor Holtackers een crowdfundingactie om een winkel en horecagelegenheid te openen in Amersfoort met als doel: een duurzame voedselketen. Naast het geld van de succesvolle crowdfundingactie, van de bank en de gemeente Amersfoort, kreeg Het Lokaal ook een bijdrage uit het Groen, Gezond, Slim Fonds van de EBU. Wat hebben ze in de tussentijd bereikt en wat zijn de ambities?

Rinke van ’t Holt: “Met het geld hebben we de nodige verbouwing van het pand aan de Oliemolenhof kunnen uitvoeren en hebben we de winkel en het restaurant kunnen inrichten. Zo konden we in maart 2016 open gaan”.

Winstgevend en 60% lokaal

Het gaat goed met Het Lokaal. Van ’t Holt: “We hadden al vrij snel een behoorlijke omzet. Dat laat de economische waarde van Het Lokaal zien. En we zijn er nog steeds. Vorig jaar hebben we zelfs een eerste voorzichtige winst weten te realiseren. Daardoor konden we ook al beginnen met het terugbetalen van de lening uit het Groen, Gezond, Slim Fonds. Dat lukt. Je kunt dus wel zeggen dat we succesvol aan het worden zijn”. Ook de ambities om de voedselketen te verduurzamen door voornamelijk lokale producten te gebruiken en te verkopen, is grotendeels behaald. “De producten zijn nu voor ongeveer 60% lokaal en de overige 40% wordt aangevuld van buiten de regio. Dat doen we om onze klanten een compleet aanbod te kunnen geven. We hebben een goede samenwerking met lokale leveranciers en coöperaties”.

Nog lokaler en een lokale munt

De eerste periode waren we vooral bezig met opzetten en overleven. Nu zijn we over die drempel heen en kunnen we plannen en afspraken maken”. Ambities hebben Van ’t Holt en Holtackers voor de komende jaren dan ook volop: “We willen nog beter en nog lokaler worden. We merken dat niet iedere boer altijd alle producten heeft, terwijl we wel volume en continuïteit willen bieden aan de klanten. Dat wordt makkelijker als we groter worden. We bekijken nu hoe we vraag kunnen samenvoegen. Als we de vraag bundelen met andere partijen die lokale producten aanbieden, zoals De Graanschuur en de Natuurwinkel, dan ontstaat de schaalgrootte die nodig is om altijd een uitgebreid aanbod in de winkel te hebben”.

Het lokale aspect zit ook in de wens van Het Lokaal om met een lokale munt te gaan werken. “Het zou mooi zijn als we het geld ook lokaal kunnen laten circuleren, zoals ook met de Utrechtse euro. Dat maakt de lokale economie nog zichtbaarder”.

Kijk en plan vooruit

Een tip heeft Van ’t Holt ook voor ondernemers die financiering ontvangen, bijvoorbeeld uit het Groen Gezond Slim Fonds: “Als je als startup geld krijgt, dan krijg je dat vaak in een keer bij de start. Het is niet moeilijk om dat geld direct op te maken. De verstrekkers van de financiering vragen vaak ook niet om een deel van het geld te reserveren voor over anderhalf of twee jaar. Terwijl je dan pas weet wat werkt, wat je kunt en wilt en dan wil je ook de nieuwe plannen en koers financieren. Maar dan is het geld al op. Denk dus na over de langere termijn, houdt bijvoorbeeld geld gereserveerd voor die fase”.

Van ’t Holt en Holtackers houden zich zelf nu ook bezig met de komende jaren van Het Lokaal: “We hebben de eerste drie jaar overleefd en we willen doorgroeien. We denken dus nu na over de vraag hoe Het Lokaal er over vijf jaar uitziet. Het eerste half jaar van 2019 gebruiken we om een concreet plan te maken. Het is niet alleen belangrijk, maar ook heel leuk om daarover met verschillende mensen na te denken”.

Op zaterdag 30 maart wordt de derde verjaardag van Het Lokaal gevierd met een markt voor de deur.

EBU Blikvangers

De regio Utrecht kent vele mooie, inspirerende initiatieven die bijdragen aan een groene, gezonde en slimme regio. Onder de noemer EBU Blikvangers delen wij graag deze (succes-) verhalen. Bent of kent u een blikvanger? Mail dan naar research@economicboardutrecht.nl. Bekijk meer blikvangers op de Gezond stedelijk leven initiatievenkaart. 

Gezond Stedelijk Leven initiatievenkaart

Stef Röell

Stef Röell is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor de financiële instrumenten.

06-11866643 06-11866643